Održana Konferencija o gospodarenju radioaktivnim otpadom

Od 1. do 5. studenog 2021. godine u Beču je u organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) održana Konferencija o gospodarenju radioaktivnim otpadom (Rješenja za održivu budućnost), na kojoj je sudjelovao i Fond.

Cilj konferencije bio je razmjena informacija o trenutnom napretku i rješenjima u području gospodarenja radioaktivnim otpadom. Konferencija je istaknula učinkovitost tehnika i tehnologija gospodarenja radioaktivnim otpadom koje se trenutno primjenjuju, te doprinose promicanju usvajanja dobre prakse i dobro integriranih pristupa za budućnost. S uspješno implementiranim rješenjima za gospodarenje radioaktivnim otpadom, nuklearna energija i povezane tehnologije mogu doprinijeti održivoj budućnosti planeta.

Konferencija je pokrila sva područja gospodarenja radioaktivnim otpadom, uključujući proizvodnju električne energije, istraživanje i obrazovanje, kao i područje medicine, industrije i poljoprivrede.

Teme su bile podijeljene u 7 sekcija:

  1. Gospodarenje radioaktivnim otpadom – Perspektive nacionalnih programa
  2. Gospodarenje radioaktivnim otpadom – Provedba strategija gospodarenja otpadom
  3. Rješenja za specifične otpade
  4. Uloga razvoja sigurnosnih studija u podršci gospodarenju radioaktivnim otpadom
  5. Društveno-ekonomski aspekti programa gospodarenja radioaktivnim otpadom
  6. Integrirano gospodarenje otpadom
  7. Multinacionalna suradnja u gospodarenju radioaktivnim otpadom.

Uz regularni program konferencije, održano je 8 popratnih događaja, koji su se bavili različitim temama vezanim uz gospodarenje radioaktivnim otpadom, kao što su zajedničko istraživanje i inovacije za održivu budućnost.

Konferencija je bila namijenjena visokim državnim dužnosnicima, zaposlenicima  organizacija za gospodarenje otpadom, regulatorima, proizvođačima otpada i drugim dionicima, kao i stručnjacima koji rade u svim područjima gospodarenja radioaktivnim otpadom.

hrCroatian
Skip to content