Održana konferencija o transportu radioaktivnih materijala

Od 13. do 17. prosinca 2021. godine u organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) održana je online Konferencija o sigurnosti i osiguranju transporta nuklearnih i radioaktivnih materijala, primarno za regulatore država članica.

Konferencija je pružila priliku regulatorima država članica za bolje razumijevanje problematike sigurnosti u transportu nuklearnih i radioaktivnih materijala te osiguranja transporta, s ciljem poboljšanja regulative za sigurnost i osiguranje transporta. Prijevoz nuklearnih i radioaktivnih materijala, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini, uključuje premještanje proizvoda koji su neophodni za javno zdravlje, proizvodnju, poljoprivredu i proizvodnju energije. Razvijanje održive, robusne, učinkovite i odgovarajuće infrastrukture za sigurnost u prometu i prometno osiguranje, od izuzetne je važnosti za države članice.

Na konferenciji su predstavljene nacionalne i regionalne potrebe regulatora i operatera. U sklopu konferencije predstavljena su tri pokazna projekta:

  1. Jačanje globalnog režima nuklearnog osiguranja transporta, na kojemu su predstavnici regulatora, nevladinih udruga i prijevoznika raspravili mogućnosti za jačanje nuklearnog osiguranja prijevoza
  2. Uspješni rezultati korištenja virtualnih platformi za regionalnu suradnja u osiguranju transporta
  3. Regionalna suradnja na području sigurnosti i sigurnosti prometa u Južnoj Africi

Nakon održanih rasprava na konferenciji, donesene su preporuke za poboljšanje programa IAEA-e koji su osmišljeni kako bi podržali rad država članica na razvoju njihove infrastrukture za sigurnost u transportu i transportno osiguranje.

hrCroatian
Skip to content