Pokrenuta javna nabava za održavanje lokacije Centra u osnivanju

Fond za financiranje razgradnje NEK objavio je otvoreni postupak javne nabave za uslugu održavanja zelenih površina i prometnice unutar lokacije Centra za zbrinjavanje RAO u osnivanju. Dokumentacija o nabavi i troškovnik objavljeni su na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 24. studenog 2022. godine u 11 sati.

hrCroatian
Skip to content