Posjet ENRESI

Radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo u Španjolskoj potječe iz osam nuklearnih reaktora na šest lokacija, uključujući nuklearnu elektranu Santa María de Garoña, koja je prestala s radom 2013. godine, te nuklearnu elektranu José Cabrera, koja je trenutačno u postupku razgradnje. Izuzev nuklearnih elektrana, u Španjolskoj postoje i druga nuklearna postrojenja, kao što su postrojenja za proizvodnju goriva, skladišta i odlagališta radioaktivnog otpada, te prouzročitelji institucionalnog otpada koji potječe iz medicine, industrije, poljoprivrede i istraživanja.

Za upravljanje poslovima razgradnje nuklearnih postrojenja i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva, te prikupljanje i upravljanje financijskim sredstvima za te aktivnosti odgovorna je španjolska državna agencija ENRESA. Od 1984. godine ENRESA pruža usluge skladištenja, odlaganja, prijevoza i manipulacije radioaktivnim otpadom i istrošenim nuklearnim gorivom. Sjedište ENRESE je u Madridu, a pojedine su ustrojstvene jedince smještene i na lokacijama postrojenja za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, odnosno nuklearnih elektrana u postupku razgradnje.

Početkom veljače ove godine djelatnici Fonda za financiranje razgradnje posjetili su ENRESU u cilju uspostavljanja buduće suradnje na poslovima zbrinjavanja radioaktivnog otpada te razmjene iskustava proizašlih iz dugogodišnje poslovne prakse.

Predstavnici Fonda u sastavu T. Brajković, direktor Fonda, te Z. Vrankić i A. Rapić, djelatnici zaduženi za djelatnosti iz područja pripreme i izrade programa razgradnje i programa odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva, prezentirali su postojeći sustav zbrinjavanja radioaktivnog otpada u Hrvatskoj, trenutni status, te buduće obveze, kao i ulogu Fonda u djelatnostima financiranja i razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada. U ime Enrese radionici su prisustvovali M. Molina Martin, voditelj međunarodnog odjela, E. Garcia Neri iz stručne službe za tehnologiju međunarodnog odjela te gđa T. Vega Torres iz odjela za ulaganja.

Najviše pažnje posvetilo se razmjeni znanja i iskustava vezano uz zakonodavni i institucionalni okvir zbrinjavanja RAO u Španjolskoj, financijske sisteme i upravljanje Fondom, iskustvima ENRESE u tehnološkom području s naglaskom na potrebi istraživačkih i razvojnih programa, zbrinjavanju istrošenoga goriva, projektima razgradnje nuklearnih postrojenja te međunarodnim aktivnostima i suradnji.

U cilju ostvarivanja spomenute suradnje Fond će sklopiti s ENRESOM okvirni sporazum o suradnji u područjima organizacije djelatnosti, uspostave pojedinih postrojenja Centra za zbrinjavanje RAO te edukaciji i usavršavanju djelatnika i suradnika Fonda kroz radionice ili praktikume u ENRESINIM postrojenjima.

hrCroatian
Skip to content