Postavljena meteorološka postaja

Na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju na Čerkezovcu je tijekom prosinca 2021. godine postavljena meteorološka postaja.

Postavljanje temeljnog bloka i stupa za meteorološku postaju

Meteorološka postaja kontinuirano mjeri temperaturu zraka, tlak zraka, relativnu vlažnost zraka, količinu oborina te brzinu i smjer vjetra.

Postaju smo postavili kako bi se omogućilo kontinuirano praćenje, prijenos i analiza dobivenih podataka za potrebe hidroloških i hidrogeoloških istraživanja.

Stup za meteorološku postaju visine 10 m
Postavljanje vjetrulje na stup

Osim za istražne radove izmjereni podatci će se koristiti za potrebe izrade studije o utjecaju na okoliš.

Podatci s meteorološke postaje mogu se pratiti na portalu Neverin.hr.

Uređaj za mjerenje meteoroloških podataka
hrCroatian
Skip to content