Postavljena seizmološka postaja na Čerkezovcu

Na području Republike Hrvatske u stalnom radu održava se mreža digitalnih seizmografa i akcelerografa kojima se prati vibriranje tla uzrokovano potresima. Na temelju zapisa potresa seizmološka služba daje obavijesti građanstvu i raznim službama.

Na lokaciji Čerkezovac u studenom 2020. godine postavljena je seizmografska postaja. Seizmografsku postaju postavili su djelatnici Seizmološke službe Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Postavljen je visokoosjetljivi, širokopojasni digitalni seizmograf i digitalni akcelerograf.

Seizmograf je mjerni instrument kojim se automatski mjere i bilježe pomaci tla tijekom potresa, te jakost, smjer i vrijeme trajanja gibanja. Akcelerograf je seizmološki instrument kojim se bilježi ubrzanje tla prilikom jakih potresa. Koristan je slučajevima kada je gibanje tla toliko snažno da ga osjetljivi seizmografi ne mogu pratiti.

Seizmografska postaja se postavlja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju kako bi se omogućilo kontinuirano praćenje, prijenos i analizu dobivenih podataka te izvještavanje za potrebe analize potresne opasnosti. Postavljena seizmografska postaja će se uključiti u hrvatsku mrežu seizmografa i akcelerografa Seizmološke službe Republike Hrvatske, te ostaje u stalnom vlasništvu Službe.

Seizmografska postaja
hrCroatian
Skip to content