Potpisan ugovor s PR agencijom

Po provedenom postupku javne nabave potpisan je ugovor za usluge PR agencije za provođenje PR aktivnosti na projektu Uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada s tvrtkom Millenium promocija d.o.o.

Predmet ugovora je organizacija aktivnosti informiranja javnosti o sigurnom zbrinjavanju institucionalnog radioaktivnog otpada nastalog primjenom izvora ionizirajućeg zračenja u medicini, industriji, znanosti, vojnoj i javnoj uporabi, te nisko i srednje radioaktivnog otpada iz NE Krško, te o uspostavi Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj. Komunikacija s javnošću i aktivno uključivanje javnosti u tijek projekta od iznimne je važnosti.

Ugovorene aktivnosti odnose se na informiranje o tematici radioaktivnog otpada i stručnim aspektima projekta, očuvanju zdravlja ljudi i zaštite okoliša, utjecaju projekta uspostave Centra na okoliš i stanovništvo, sigurnosnim aspektima projekta, preuzetim međunarodnim obvezama i zakonskim obvezama Republike Hrvatske, razvoju projekta, vremenskim okvirima i ostalim javnosti važnim informacijama. U komunikaciju i pružanje informacija o projektu bit će uključeni stručnjaci iz područja zbrinjavanja radioaktivnog otpada, ali i niza drugih područja u skladu s prirodom projekta.

Uspostavom Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada Republika Hrvatska zbrinut će radioaktivni otpad i iskorištene izvore ionizirajućeg zračenja koje posjeduje na sustavan, provjeren i siguran način. Industrija nuklearne energije jedna je od rijetkih grana industrije koja u potpunosti preuzima odgovornost za nastali otpad, te uključuje troškove njegovog zbrinjavanja u svoj konačni proizvod od početka proizvodnje. Sigurno zbrinjavanje radioaktivnog otpada moralna je, a i zakonska obveza svake zemlje članice Europske unije koja takvu vrstu otpada posjeduje. U moderno doba postoji niz tehnološki provjerenih metoda sigurnog zbrinjavanja radioaktivnog otpada, a sve imaju za cilj zaštitu zdravlja ljudi i okoliša.

hrCroatian
Skip to content