Potpisan ugovor za Grupu 3. poslova na uspostavi Centra za zbrinjavanje RAO

Ugovor za uslugu izrade projektne dokumentacije, sigurnosnih studija i studije utjecaja na okoliš za potrebe uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada potpisan je 19. svibnja 2022. godine sa zajednicom ponuditelja koju čine: EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Jadrova a vyradovacia spoločnost, a.s. i ENCONET d.o.o. 

Ugovor je potpisan po provedenom postupku javne nabave za Izradu dokumentacije i provedbu aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada – Grupa 3. poslova.

Predmet ugovora uključuje sljedeće aktivnosti: 

  1. Projektnu dokumentaciju: Izradu idejnog i Glavnog projekta, Studije izvodljivosti Projekta i popratne dokumentacije te provedbe s time povezanih aktivnosti i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole, 
  2. Sigurnosne studije: izradu i revizije Sigurnosne studije i pripadajućih Izvješća Sigurnosne studije za sve faze uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada
  3. Procjenu utjecaja zahvata na okoliš: definiranje sadržaja i izradu Studije o utjecaju zahvata na okoliš, provedbu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš s ocjenom o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i postupka prekogranične procjene

Navedene aktivnosti su međusobno ovisne i nadopunjuju se, te će se provoditi u vremenskom periodu od 36 mjeseci. Kao podlogu za njihovu provedbu koristit će se rezultati dobiveni istraživačkim radovima na lokaciji Centra u osnivanju (Grupa 1. poslova) i mjerenja radioaktivnosti za definiranje nultog (postojećeg) stanja na lokaciji Centra u osnivanju za zbrinjavanje RAO-a i na području općine Dvor s procjenom doze za pojedinca (Grupa 2. poslova).

Uspostavom Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na tehnološki siguran, okolišno prihvatljiv i organizacijski učinkovit način zbrinuti će se nisko i srednje radioaktivni otpad. Riječ je o otpadu koji u prvom redu potječe iz NE Krško te u manjem obujmu iz: znanstveno-istraživačkih instituta, medicinskih ustanova i industrijskih postrojenja koji će se skladišti isključivo u krutom stanju, dok plinoviti i tekući otpad neće biti skladišteni u sklopu Centra. 

U okviru Centra se planira uspostava središnjeg skladišta za: IRAO i II iz RH, dugoročnog skladišta za NSRAO iz NEK-a, upravne zgrade i zgrade osiguranja za potrebe administracije te potrebna infrastruktura. Navedena skladišta radioaktivnog otpada planiraju se i razvijaju kao sigurni objekti koji ne smiju imati utjecaj na okoliš i ljude.

hrCroatian

Korištenjem stranice Fond za financiranje razgradnje NEK pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti neće Vam biti dostupne. Uporaba ‘kolačića’ (Cookie policy)

Skip to content