Predstavljen plan zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora

Na Dan planeta Zemlje, 22. travnja 2015. godine ravnatelj Zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, gosp. Saša Medaković, prezentirao je na otvorenoj sjednici općinskog vijeća Općine Dvor, plan odlaganja radioaktivnog otpada na području Trgovske gore. Prezentaciji su prisustvovali općinski vijećnici, mještani, predstavnici susjednih gradova i općina, predstavnici Novog Grada iz Bosne i Hercegovine, predstavnici Fonda za financiranje razgradnje NEK te predstavnici medija.

Republika Hrvatska, kao zemlja članica EU, ima obvezu zbrinuti nisko i srednje radioaktivni otpad i iskorištene izvore ionizirajućeg zračenja, te je u tu svrhu nužna uspostava središnjeg skladišta radioaktivnog otpada. Unazad tridesetak godina istraživanja navode Trgovsku goru, kao jednu od povoljnih makrolokacija za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Dodatna prednost je što na toj lokaciji već postoje objekti posebne namjene, koji bi prenamjenom bili primjereni za skladištenje radioaktivnog otpada. Kako bi se neka lokacija mogla koristiti za navedene namjene, potrebno je provesti dodatna istraživanja, kao i izraditi studiju utjecaja na okoliš.

Otpad koji bi se zbrinjavao u Centru za radioaktivni otpad je naslijeđeni institucionalni nisko i srednje radioaktivni otpad i iskorišteni izvori porijeklom iz medicine, industrije, znanosti te vojne i javne upotrebe, kao i onaj koji će nastati u budućnosti, te nisko i srednje radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško sukladno obvezama iz Međudržavnog ugovora (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, br. 9/02.)

Predstavljenim planom namjeravaju se, u sve daljnje aktivnosti, uključivati građane, nadležna tijela, tijela državne i lokalne uprave i samouprave.

Pojašnjeno je kako se konačna odluka o lokaciji Centra za zbrinjavanje nisko i srednje radioaktivnog otpada može donijeti samo uz suglasnost lokalne zajednice, te kako će se lokalno stanovništvo redovito informirati i uključivati u daljnje postupke istraživanja lokacije i ishođenja potrebnih dozvola.

Među ostalim informacijama pruženih prezentacijom, javnosti je objavljen i prijedlog sporazuma prema kojemu bi, u slučaju prihvata Centra za zbrinjavanje na lokaciji Čerkezovac, Fond za financiranje razgradnje NEK godišnje u općinski proračun općine Dvor uplaćivao iznos od 8.000.000,00 kuna (osam milijuna kuna).

Prezentacija-zbrinjavanje RAO na Trgovskoj gori

hrCroatian
Skip to content