Prekogranični postupak procjene utjecaja na okoliš odlagališta NSRAO-a na lokaciji Vrbina

Radi ishođenja građevinske dozvole za objekt odlagališta nisko i srednje radioaktivnog otpada (NSRAO) na lokaciji Vrbina u općini Krško, Republici Sloveniji, potrebno je dobiti suglasnost za odlagalište NSRAO-a od nadležnog tijela za zaštitu okoliša Republike Slovenije. Temeljem Zakona o potvrđivanju Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica i Zakona o potvrđivanju izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica te slovenskog Zakona o zaštiti okoliša, kao dio postupka za pridobivanje suglasnosti za odlagalište NSRAO-a, provodi se prekogranični postupak procjene utjecaja na okoliš navedenog zahvata u kojem je Republika Hrvatska odlučila sudjelovati.

Republika Slovenija namjerava izgraditi odlagalište silosnog tipa za nisko i srednje radioaktivni otpad na lokaciji Vrbina u općini Krško oko 300 m istočno od Nuklearne elektrane Krško. Lokacija odlagališta je udaljena približno 13 km od slovensko-hrvatske granice, a od grada Zagreba oko 40 km. Izgradnjom odlagališta postiže se dugoročno rješenje problema gospodarenja NSRAO-om u Republici Sloveniji u kojoj on nastaje.

Javni uvid i javna rasprava u Hrvatskoj, o Studiji utjecaja na okoliš odlagališta NSRAO-a Vrbina, Općina Krško , održat će se u razdoblju od 8. studenoga do 9. prosinca 2019. godine. Javnu raspravu koordinira i provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, a dani su sljedeći dokumenti:

Studija utjecaja na okoliš odlagališta NSRAO-a Vrbina, Općina Krško (Environmental Impact Assessment Report for the Vrbina Krško LILW Repository),
Sažetak procjene prekograničnih utjecaja na okoliš na temelju Zakona o potvrđivanju Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (MPCVO) i Zakona o potvrđivanju izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (MPCVO-A),
Procjena opterećenja bukom (Assessment of Environmental Burden from Noise, LILW Repository, Vrbina, Krško),
Nacrt Izvješća sigurnosne analize odlagališta NSRAO-a Vrbina Krško, revizija 5 (Draft Safety Analysis Report for the Vrbina Krško LILW Repository, Revision 5).

Obavijest o održavanju javne rasprave i navedena dokumentacija su dostupni na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske pod kategorijom procjena utjecaja na okoliš (PUO); Prekogranični postupci procjene utjecaja na okoliš.

Javno izlaganje povodom predmetne Studije utjecaja na okoliš odlagališta NSRAO Vrbina, Općina Krško održat će se 2. prosinca 2019. godine u prostorijama Hrvatskih voda, dvorana 28A, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb s početkom u 11 sati.

Zainteresirana javnost može svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe dostaviti do 9. prosinca 2019. u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš, Radnička cesta 80, Zagreb, ili na e-mail adresu: tanja.sinko@mzoe.hr.

hrCroatian
Skip to content