Produžen rok za dostavu ponuda

Rok za dostavu ponuda u otvorenom postupku javne nabave za Uslugu PR agencije za provođenje PR aktivnosti na projektu uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada produžen je do 23. rujna 2020. godine u 12,00 sati.

Dokumentacija o nabavi, tehničke specifikacije i troškovnici objavljeni su na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

hrCroatian
Skip to content