Provedeno javno otvaranje ponuda za uslugu izrade Studije potresne opasnosti na lokaciji Centra

S istekom roka za dostavu ponuda 7. lipnja 2021. godine u 10,00 sati provedeno je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za Usluge izrade Studije potresne opasnosti na lokaciji Skladišta NSRAO u Centru za zbrinjavanje RAO te uslugu postavljanja i održavanja mreže seizmografa i akcelerografa oko lokacije Čerkezovac. Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

Odabrani ponuditelji bit će objavljeni po provedenom postupku pregleda i ocjene zaprimljenih ponuda u postupku.

hrCroatian
Skip to content