Provedeno javno otvaranje ponuda za uslugu razminiranja

S istekom roka za dostavu ponuda 12. srpnja 2021. godine u 9,00 sati provedeno je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za Uslugu razminiranja lokacije Centra za potrebe istraživanja i mjerenja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju. Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

Odabrani ponuđači bit će objavljeni po provedenom postupku pregleda i ocjene zaprimljenih ponuda u postupku.

hrCroatian
Skip to content