Prva godina rada ERDO udruge

ERDO udruga osnovana u siječnju 2021. godine ima za cilj zajednički rad na rješavanju izazova sigurnog zbrinjavanja dugoživućeg radioaktivnog otpada u zemljama članicama i provođenje potrebnih temeljnih aktivnosti kojima bi se omogućilo osnivanje jednog ili više zajedničkih multinacionalnih rješenja gospodarenja radioaktivnim otpadom, tj. zajedničkih odlagališta. Sjedište Udruge ERDO nalazi se u nizozemskoj Agenciji za gospodarenje radioaktivnim otpadom (COVRA).

ERDO provodi dva projekta mogućih zajedničkih rješenja: Odlaganje u duboke bušotine i Karakterizacija povijesnog otpada.

U projektu odlaganja u duboke bušotine procjenjuje se strateški potencijal odlaganja visoko radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva u duboke bušotine za nekoliko zemalja, na temelju postojećih i procijenjenih budućih inventara otpada. Projektom je identificiran osnovni dizajn odlagališne bušotine, koji bi mogao omogućiti zbrinjavanje istrošenoga goriva i visokoradioaktivnog otpada iz prerade. Do sada su objavljena 2 tehnička izvješća vezana za projekt: Brtvljenje duboke bušotine u kristaliničnoj stijeni – Norveško nacionalno odlagalište i Spremnik za odlaganje u duboku bušotinu. U okviru projekta u suradnji s organizacijom Deep ispolation, preispitivana je mogućnost primjene koncepta dubokih bušotina na inventar zemalja članica. Rezultati su dani u završnom izvješću koje će uskoro biti objavljeno na ERDO internet stranici.

U projektu karakterizacije povijesnog otpada fokus je na otpadu proizvedenom u prošlosti, u sklopu istraživanja, industrije i primjene u medicini. Za ovakvu vrstu otpada često nedostaju podaci o fizikalno-kemijsko-radiološkoj karakterizaciji za predviđanje mogućih procesa obrade ili kondicioniranja u skladu s trenutnim regulatornim zahtjevima. Očekivani rezultati ovog projekta su:

  • bolje poznavanje trenutačne situacije i karakteristika povijesnog otpada u zainteresiranim zemljama;
  • pojednostavljen put za moguće zbrinjavanje i prihvaćanje povijesnog radioaktivnog otpada za skladištenje ili odlaganje u nacionalnom ili multinacionalnom postrojenju.

Osim regularnog rada udruge i rada na projektima, Udruga održava radionice, stručne sastanke i webinare te koristi svaku priliku za promociju ideje multinacionalnih rješenja na konferencijama, simpozijima i drugim skupovima. Posebno važan dio aktivnosti je praćenje projekata slične tematike koji su u tijeku i razmjena iskustava i rezultata kako bi se izbjeglo dupliciranje istraživanja, te na najbolji mogući način iskoristili rezultati dosadašnjih analiza i razvojnih projekata.

U rujnu 2021. godine održana je online radionica pod naslovom „The road to sharing“ na kojoj su prezentirani projekti i mogućnosti zajedničkih rješenja, logika i prednosti dvotračnog pristupa („dual track approach“) te glavni programski ciljevi i aktivnosti udruge. U okviru radionice provedena je i rasprava o ovoj tematici, te kratka anketa za sudionike. Tijekom rasprave naglašene su važne teme mogućih zajedničkih rješenja, kao što su financijske sheme koje od početka moraju biti jesno definirane. Razjašnjena je razlika u zajedničkom korištenju postrojenja za obradu i/ili kondicioniranje otpada od zajedničkih odlagališta te koje su mogućnosti ili zahtjevi za vađenje otpada iz odlagališta (engl. retrievability). Posebno je istaknuta važnost pogodnih geoloških sredina koje bi mogle prihvatiti multinacionalno odlagalište, ali i voljnost države i zajednice da prihvate takvo odlagalište. Razmatrani su mogući načini uključivanja u takve projekte i prednosti, posebno za zemlje bez nuklearnih postrojenja i s malim količinama radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva, kao i zemlje koje planiraju istraživačke i/ili nove modularne reaktore (SME). Odgovori na pitanja postavljena na raspravi nalaze se u pisanom obliku na stranicama ERDO udruge.

Među sudionicima webinara provedena je i kratka anketa o interesu i mogućnostima korištenja multinacionalnih rješenja, prvenstveno odlagališta. U nastavku su rezultati ankete. Analizirani raspon je 40 odgovora, pri čemu ocjene znače sljedeće: 1 – u potpunosti se slažem, 2 – slažem se, 3 – nisi se slažem, niti se ne slažem, 4 – ne slažem se, 5 – u potpunosti se ne slažem

  1. Za moju zemlju bi bilo vrijedno istražiti mogućnosti korištenja multinacionalnog odlagališta. Prosječna ocjena: 1.8
  1. Moja zemlja bi trebala razmisliti hoće li biti „zemlja domaćin“ multinacionalnog odlagališta. Prosječna ocjena: 2.9
  1. Vjerojatnije je da će rješenja regionalnih multinacionalnih odlagališta biti uspješnija od potpuno međunarodnih rješenja. Prosječna ocjena: 2.5
  1. Vjerojatnije je da će potpuno komercijalno multinacionalno odlagalište biti uspješnije od rješenja s dijeljenjem troškova. Prosječna ocjena: 2.8
  1. Dostupnost jednog ili više multinacionalnih odlagališta će doprinijeti Europskoj/globalnoj sigurnosti i osiguranju. Prosječna ocjena: 1.8

Prema ovogodišnjim iskustvima i dosadašnjim rezultatima ERDO planira u sljedećoj godini provesti dva nova projekta i održati jedan ili više webinara vezano uz zajednička rješenja zbrinjavanja VRAO-a i ING-a. Razmatra se više tema, posebno određivanje lokacija (multinacionalnih) postrojenja za zbrinjavanje (dugoročno skladištenje, obrada, kondicioniranje ili konačno odlaganje) te sigurnosne analize za takva zajednička rješenja. Pri tome je od izuzetne važnosti prikupljanje, analiza i razmjena dosadašnjih iskustava, novih projekata i tehnologija te sprječavanje dupliciranja posla. ERDO udruga i/ili pojedine članice ERDO udruge uključene su u međunarodna tijela i projekte slične ili podudarne tematike.

Članice ERDO udruge su ARAO iz Slovenije, COVRA iz Nizozemske, Dekom iz Danske, ENEA iz Italije, Fond za financiranje razgradnje NEK iz Hrvatske, Ministarstvo za klimu i okoliš iz Poljske te NND iz Norveške. ERDO udruga poziva i druge zainteresirane organizacije i zemlje koje imaju zajedničke interese za multinacionalna rješenja, odnosno dvotračni pristup zbrinjavanja RAO-a i ING-a, da se uključe u rad i/ili pojedine projekte.  

hrCroatian
Skip to content