Radionica – Komunikacija i uključivanje dionika u zbrinjavanju radioaktivnog otpada

U organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i Fonda za financiranje razgradnje NEK (Fond) održana je radionica pod nazivom „Komunikacija i uključivanje dionika u zbrinjavanju radioaktivnog otpada“ u Zagrebu od 6. do 8. studenoga 2019. Komunikacijska radionica je organizirana kao dio Projekta tehničke pomoći CRO9012. Na radionici su sudjelovali predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, tvrtki Enconet i Ekonerg, Nuklearne elektrane Krško, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Mreže mlade generacije Hrvatskog nuklearnog društva i Tehničkog muzeja „Nikola Tesla“.

Voditelji komunikacijske radionice, eksperti Masahiro Tachibana (IAEA), Anne Bergmans (Universiteit Antwerpen, Belgija) i Meritxell Martell (Merience, Španjolska) su u uvodnom dijelu dali pregled ciljeva i programa radionice te IAEA-inih aktivnosti i pomoćnih alata za komunikaciju i uključivanje dionika u zbrinjavanju radioaktivnog otpada (RAO). Prezentirani su primjeri dobre i loše komunikacijske prakse i uključivanja dionika u području zbrinjavanja radioaktivnog otpada u Španjolskoj i Belgiji, analizirana je tematika pripreme i planiranja komunikacije, a prezentirani su i primjeri europskih lokalnih informativnih centara (Bure, Francuska; Borsele, Nizozemska; Dessel Belgija). Održane su i prezentacije predstavnika Fonda o radu Fonda, konceptu zbrinjavanja radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj, o nadležnim tijelima i organizacijama odgovornim za uspostavu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj (Centar) te provedenim aktivnostima kao i budućim planovima u komunikaciji s javnošću i aktivnom uključivanju javnosti tijekom uspostave Centra.

Trodnevna komunikacijska radionica bila je interaktivna i edukacijskog karaktera sa raspravama i vježbama te razmjenom iskustava i znanja voditelja radionice primjenjivih u komunikaciji s dionicima, s posebnim naglaskom na javnost.

hrCroatian
Skip to content