Skladišta na Čerkezovcu neoštećena u potresima

U nizu potresa koji su zadnja dva dana pogodila Hrvatsku, od kojih su dva bila razorna, snage 5,0 i 6,2 po Richteru s epicentrom nedaleko od Petrinje, skladišta, te popratni objekti na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju na Čerkezovcu potpuno su neoštećeni.

Bivši vojno skladišni kompleks građen je početkom 80-tih godina po provedenim istražnim radovima na lokaciji koji su tada pokazali da lokacija i sama skladišta omogućuju sigurno skladištenje vojne opreme uključivo i eksplozivne materijale. Istražne radove i samo građenje objekata na lokaciji provodila je bivša JNA, pri čemu je analizirana i potresna opasnost.

U okviru istražnih radova vezanih uz uspostavu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada pozornost se između ostalog posvećuje i ocjeni potresne opasnosti. Krajem 2015. godine provedena je ocjena potresne opasnosti na širem području Zrinske gore odnosno preliminarna procjena seizmičkog hazarda, te su analizirani potresi u užoj i široj okolici predložene lokacije Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Rezultati, zaključci i preporuke objavljeni su na našem web portalu.

Nakon donošenja Nacionalnog programa, provedena su mjerenja mikroseizmičkih nemira na samoj lokaciji te je postavljena seizmografska postaja koja je uključena u nacionalnu mrežu. Rezultati preliminarnih mjerenja i očitanja sa seizmološke postaje će se zajedno s planiranim istražnim radovima iskoristiti za izradu seizmotektonske studije i detaljnijih analiza potresne opasnosti na lokaciji skladišta u Centru.

Ovakvi istražni radovi provode se kako bi građevine u Centru bile izgrađene na način da su sigurne od potresa visoke razorne moći. Obzirom na svrhu i tip građevine u koji spada skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada takav objekt se gradi s povećanim faktorom sigurnosti, što znači da može izdržati i potres veće magnitude od očekivanog. Prema Hrvatskoj regulativi projektiranje građevinskih objekata provodi se u skladu s Eurokodom 7 i 8.

U nastavku vam donosimo fotografije snimljene prilikom pregleda objekata na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju 30.12.2020. godine.

hrCroatian
Skip to content