Stručni posjet JAVYS-ovim postrojenjima u Slovačkoj

Od 7. do 9. rujna 2016. predstavnici Fonda za financiranje razgradnje NEK, Ministarstva gospodarstva, Hrvatske elektroprivrede, Državnog zavoda za nuklearnu i radiološku sigurnost, Fakulteta elektrotehnike i računarstva te predstavnici tvrtke Enconet posjetili su upravu tvrtke JAVYS kao i postrojenja u Trnavi, Jaslovskim Bohunicama i Mochovcama.

Slovačka zadovoljava 55% svojih potreba za električnom energijom iz postojećih dviju nuklearnih elektrana i buduća energetska strategija pretpostavlja ovaj izvor energije za zadovoljavanje svih energetskih potreba zemlje.

Tvrtka JAVYS (Jadrová a Vyrad’ovacia Spločnost) koja je u 100% vlasništvu države obavlja sve djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, uključivo i proizvodnju betonskih spremnika (kontejnera) licenciranih za transport i trajno odlaganje nisko radioaktivnog otpada (NRAO). JAVYS je također zadužen i za skladištenje istrošenog nuklearnog goriva (ING).

Na lokaciji Jaslovské Bohunice kruti i tekući radioaktivni otpad se dovozi, priprema, obrađuje (spaljivanje, superkompaktiranje, koncentriranje, solidifikacija), kondicionira i pakira u kontejnere. Pristigli paketi RAO se provjeravaju na ulazu u postrojenje jer svaki tok otpada mora zadovoljiti ulazne kriterije. Kontroliraju se proizvedeni spremnici od tzv. fibrobetona, smjesa cementa kojim se popunjavaju kao i konačni produkt: spremnik ispunjen s bačvama kondicioniranog otpada, zaliven smjesom cementa koji mora zadovoljiti kriterije prihvata u odlagalište NRAO. Na toj se lokaciji nalaze i postrojenja za razgradnju blokova koji su prestali s radom (razdvajanje, rezanje, dekontaminacija), privremena skladišta vrlo nisko radioaktivnog otpada iz razgradnje, mokro skladište ING, laboratoriji i info centar JAVYS-a. Planirana je izgradnja dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora koji ne zadovoljavaju uvjete za odlagalište NRAO, kao i taljenje metalnog otpada iz razgradnje.

Na lokaciji Mochovce nalazi se postrojenje za preradu tekućeg radioaktivnog otpada iz elektrana, prihvatno skladište radioaktivnog otpada i nacionalno površinsko odlagalište NRAO.

U Trnavi se nalazi postrojenje za proizvodnju fibro-betonskih kontejnera (FFC) prema francuskoj licenci.

JAVYS ima zatvoreni sustav gospodarenja radioaktivnim otpadom koji nastaje u Slovačkoj, dovoljne kapacitete i višegodišnje iskustvo. Pružaju usluge najprikladnijeg načina obrade, kondicioniranja, pakiranja, transporta nisko i srednje radioaktivnog otpada koji je nastao izvan teritorija Slovačke (npr. obrađuju i pakiraju talijanski RAO), odnosno provode sve korake zbrinjavanja otpada koji prethode odlaganju.

hrCroatian
Skip to content