Studija potresne opasnosti za lokaciju Centra

Epicentri povijesnih i novijih potresa u krugu od 50 km oko lokacije Centra

U Fondu za financiranje razgradnje NEK 13. ožujka stručnjaci s Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu (PMF) prezentirali su rezultate Studije potresne opasnosti za skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada iz NE Krško na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju. 

U okviru studije određeni su parametri potresne opasnosti na lokaciji Centra. U tu svrhu izrađen je i korišten katalog potresa za područje radijusa 200km oko lokacije, na temelju kojeg je izučena povijesna i novija regionalna potresna aktivnost, s detaljnijim opisom potresa (seizmičnosti) lokalnog područja (do 50km). Osim navedenog kataloga, u određivanju potresne opasnosti korišteni su i podaci dobiveni proučavanjem lokalnih i regionalnih rasjeda, kao i rezultati mjerenja sa seizmološke postaje na lokaciji Centra i geofizičkih istraživanja. Ovim interdisciplinarnim pristupom uz primjenu novih spoznaja i metoda ostvareni su uvjeti za dobivanje realnije, kvalitetnije i pouzdanije procjene potresne opasnosti na istraživanoj lokaciji, u skladu s dobrom praksom seizmološke struke. 

Mehanizmi potresa na užem prostoru lokacije Centra

Prema rezultatima studije definirano je da se lokacija Centra nalazi u relativno slabo tektonski aktivnom području. Međutim, studija isto tako govori da se u blizini nalaze mnogo aktivnije zone izvora potresa, u kojima se mogu dogoditi također i jaki potresi, poput onog u Petrinji.

Rezultati ove studije koristit će se kao podloga za provedbu protupotresnog projektiranja i gradnju. 

hrCroatian
Skip to content