Tribina na FER-u – „Zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj“

U organizaciji Hrvatskog nuklearnog društva na Fakultetu računarstva i elektrotehnike održana je tribina na temu „Zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj“ 21. ožujka 2019. godine.

Predavač je bio direktor Fonda za financiranje razgradnje NEK, Hrvoje Prpić, dr. med., MBA.

Teme koje je predavanje obuhvatilo su gdje se koriste radioaktivni izvori, gdje i kako nastaje radioaktivni otpad, kako se zbrinjava, odnosno kako se zbrinjavao i kako će se konačno zbrinuti.

Radioaktivni izvori imaju široku primjenu, a koriste se u zdravstvenim (nuklearna medicina, onkologija, hematologija), znanstveno-istraživačkim ustanovama, industriji, vojsci i energetici. U području nuklearne medicine radioaktivni otpad koji nastaje je kratkoživući. Iz tog razloga se tekući otpad ispušta u javni sustav odvodnje nakon odležavanja i raspada do razine za ispuštanje. Isto tako se i čvrsti otpad odlaže na odlagališta komunalnog otpada nakon što mu se odležavanjem smanji aktivnost ispod razine propisane za otpuštanje. U znanstveno-istraživačkim ustanovama, industriji i vojsci nastaju istrošeni izvori. Radom nuklearnih elektrana, a kasnije i njihovom razgradnjom nastaje radioaktivni otpad (nisko, srednje i visoko radioaktivni otpad).

Institucionalni otpad u Republici Hrvatskoj skladišti se u skladištima na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) i Institutu Ruđer Bošković (IRB) u Zagrebu. Oba skladišta su zatvorena i provedena je djelomična remedijacija prilikom koje su uskladišteni radioaktivni izvori karakterizirani, razvrstani, kondicionirani i zapakirani u nove spremnike. Skladište na IMI-ju zatvoreno je 2000. godine, a skladište na IRB-u 2013. godine. Vlastita privremena skladišta imaju i gotovo sve tvrtke koje obavljaju nerazorna ispitivanja – defektoskopiju. Institucionalni otpad danas se skladišti kod prouzročitelja dok se pitanje zbrinjavanja ne riješi na nacionalnoj razini.

Pogonski nisko i srednje radioaktivni otpad koji nastaje radom NE Krško skladišti se, većim dijelom, u skladištu krutog radioaktivnog otpada u krugu Nuklearne elektrane, gdje će se čuvati do 2023. godine, kada obje države imaju obvezu preuzeti i zbrinuti svoju polovicu otpada. Istrošeno nuklearno gorivo skladišti se unutar Nuklearne elektrane, ali će se, kao otpad koji se inače odlaže u duboka geološka odlagališta, zajednički zbrinuti na još uvijek neodređenoj lokaciji u Sloveniji, Hrvatskoj ili u nekom regionalnom odlagalištu.

Prema zaključcima 12. sjednice Međudržavnog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezano uz ulaganja, korištenja i razgradnju Nuklearne elektrane Krško, koja je održana 22. siječnja 2019. godine, Koordinacijski odbor će analizirati pravne, financijske i sigurnosne uvjete pod kojima bi se mogao provesti projekt zajedničkog odlagališta NSRAO-a u Vrbini. Iduća sjednica Međudržavnog povjerenstva planira se u rujnu 2019. godine, kada će Koordinacijski odbor izvijestiti predsjednike hrvatske i slovenske delegacije o tome jesu li pronašli moguće rješenje oko zajedničkog odlaganja NSRAO-a.

Ukoliko do zajedničkog rješenja ne dođe, Nacionalnim programom provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenoga nuklearnog goriva koji je Vlada usvojila u studenom 2018. godine, određena je lokacija Čerkezovac kao preferentna lokacija Centra za zbrinjavanje RAO-a.

Klasifikacija RAO-a

Da bi se NSRAO zbrinuo sukladno najvišim sigurnosnim standardima nakon njegova nastanka potrebni su određeni postupci predobrade, obrade i kondicioniranja. Prvi dio predobrade se odvija već u samoj Nuklearnoj elektrani, dok su ostali postupci planirani u europskim specijaliziranim centrima. Navedenim postupcima se otpadu smanjuje volumen, kondicionira se i stabilizira, te se formiraju paketi prema zahtjevima za dugoročno skladištenje i odlaganje, u za to odgovarajuće i licencirane spremnike.

U završnom dijelu predavanja prikazan je edukativni film o gospodarenju radioaktivnim otpadom.

hrCroatian

Korištenjem stranice Fond za financiranje razgradnje NEK pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti neće Vam biti dostupne. Uporaba ‘kolačića’ (Cookie policy)

Skip to content