Uspješno izveden projekt „Unaprjeđenje sustava za (van)mrežno nadziranje radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj u uobičajenim i izvanrednim situacijama“

U prostorijama Kuće Europe u Zagrebu, dana 19. studenoga 2015. godine je održano svečano zatvaranje projekta „Unaprjeđenje sustava za (van)mrežno nadziranje radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj u uobičajenim i izvanrednim situacijama“. Projekt je izradila tvrtka Enconet iz Zagreba u suradnji sa Slovenskim institutom „Jožef Stefan“ te tvrtkom BITT Tehnologije.

Projekt je proveden za Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, dok je financiran u cijelosti od strane Programa Europske Unije za Hrvatsku „IPA 2011“ i to u iznosu od 68.000 EUR.

Glavni cilj projekta je proširiti „Sustav pravodobnog upozoravanja na nuklearnu nesreću“ (SPUNN) da uključuje i rutinski monitoring okoliša te procjenu doza radioaktivnog zračenja u slučaju nesreće. Da bi takvo proširenje postojećeg sustava bilo ostvarivo bio je potreban rad na 33 lokacije SPUNN-a koje služe za stalno praćenje brzina ambijentalne doze gama zračenja. Te lokacije se nalaze u većim populacijskim centrima te blizu državnih granica, posebice unutar kruga od 20 kilometara oko NE Krško (SLO) i NE Pakš (HUN).

Rad je uključivao inspekciju mjernih stanica i uvjeta u kojima se trenutno nalaze te analizu odstupanja od standardnih mjernih uvjeta uz precizna mjerenja brzine doze zračenja i gamaspektrometriju. Rezultati navedenih istraživanja su bili baza za korektivne mjere i planirane kalibracije temeljem kojih će se provesti proširenje postojećih funkcija sustava SPUNN.

Detaljnije informacije možete pronaći na stranicama DZRNS-a.

hrCroatian
Skip to content