Započela izrada geodetskog snimka

Za potrebe pripreme Idejnog i Glavnog projekta, te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole lokacije za smještaj Centra za zbrinjavanje RAO u srijedu, 29. studenoga 2023. godine započelo je geodetsko snimanje postojećeg stanja lokacije. Geodetski snimak je prvi temeljni dokument za izradu svih projekata koji slijede pri projektiranju građevina.

Snimak izrađuje tvrtka Geodezija i projektiranje j.d.o.o. temeljem provedenog postupka javne nabave. Sadržavat će katastarsku općinu i sve pripadajuće katastarske čestice koje obuhvaća lokacija, a izrađuje se u primjerenom mjerilu (1:100, 1:200 ili 1:500 sa razinom preciznosti za 1:200 za sve nadzemne i podzemne građevine i infrastrukturu -naročito potporni zidovi, kanali, propusti i slično , nisko i visoko zelenilo i ostali elementi zatečeni u prostoru) sukladno Zakonu o građenju.

Završetak izrade geodetskog snimka planiran je do kraja 2023. godine.

hrCroatian
Skip to content