Započela uzorkovanja i mjerenja na terenu (in situ)

Priprema uzoraka i analize provodit će se u ovlaštenim laboratorijima na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada te Institutu Ruđer Bošković

U svrhu mjerenja radioaktivnosti za definiranje nultog (postojećeg) stanja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju i na području Općine Dvor s procjenom doze za pojedinca, započela su uzorkovanja i mjerenja na terenu (in situ) koja se planiraju provoditi u razdoblju od godine dana. Djelatnici Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Instituta Ruđer Bošković i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu su na samoj lokaciji Čerkezovac i njezinoj okolici te na području Općine Dvor prikupljali uzorke površinskih voda i pripadnih sedimenata, bunarske vode, tla, poljoprivrednih proizvoda i šumskih plodova, meda i drugih pčelinjih proizvoda te su postavili pasivne uređaje za mjerenje doze zračenja okoliša.

Priprema uzoraka i analize provodit će se u ovlaštenim laboratorijima na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada te Institutu Ruđer Bošković.

Predstavnici Agronomskog fakulteta su obilazili poljoprivredna gospodarstva i prikupljali poljoprivredne proizvode na prethodno predloženim lokacijama, selima i zaseocima u širem krugu oko lokacije Čerkezovac, te u dolini rijeke Une i njenih pritoka. U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije od lokalnih su poljoprivrednih gospodarstava prikupljeni tipični jesenski poljoprivredni proizvodi za ovo područje Banovine: jabuke, šljive, kupus, paprike, krumpiri, grah, kukuruz, luk, mrkva, salata, krastavci, patlidžani, cikla, orasi, dunje, mlijeko, jaja, sir, meso domaćih životinja te med i drugi pčelinji proizvodi (propolis, pelud). Svi prikupljeni proizvodi proizvedeni su na području Općine Dvor i dio su uobičajene prehrane.

Poljoprivredni proizvodi

Količina svakog uzorka ovisi o vrsti poljoprivrednog proizvoda i sadržaju vode, te metodologiji odnosno načinu pripreme uzoraka u laboratoriju i planiranim analizama. Na Agronomskom fakultetu prethodno će se utvrditi melisopalinološke karakteristike uzoraka meda odnosno identificiranje biljaka od kojih med potječe. Na uzorcima biljnih proizvoda i meda provodit će se gama spektrometrijska mjerenja odnosno analizirati koncentracija aktivnosti gama emitera, a na uzorcima animalnog porijekla (mišićno tkivo, mlijeko), uz navedeno, i stroncij (90Sr).

Osim poljoprivrednih proizvoda u šumskim predjelima općine Dvor se od početka rujna uzorkuju šumski plodovi, primarno gljive te plodovi koji dozrijevaju u jesen (šipak, glog…), dok će se jagodičasto i bobičasto šumsko voće uzorkovati u sezoni proljeće/ljeto 2021. godine. U dogovoru s lokalnim lovačkim društvima uzet će se i uzorci divljači (primarno divljih svinja, srna i zečeva).

Uzorci šumskih plodova

Jednako kao i kod poljoprivrednih proizvoda na uzorcima biljnog porijekla radit će se gama spektrometrijska mjerenja, a na uzorcima animalnog porijekla gamaspektrometrijska mjerenja i određivanje stroncija (90Sr).

Uzorke površinskih voda i pripadnih sedimenata te bunarske vode prikupljali su predstavnici Instituta Ruđer Bošković u okruženju lokacije Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju. Sedimenti se u načelu uzorkuju istovremeno kada i voda. Zbog loših hidroloških prilika (visoki vodostaj) nisu prikupljeni svi potrebni uzorci voda i sedimenata te će se njihovo uzorkovanje nastaviti kad nastupe povoljniji uvjeti. Pri tome će se na lokacijama na kojima bude moguće uzeti uzorci obraštaja (alge).

Uzorkovanje vode iz bunara i lokalnih vodovoda podijeljeno je u dvije skupine. Prva skupina su lokacije s kojih se obavezno mora uzrokovati voda dva puta godišnje kako bi se dobio osnovni uvid u prirodnu radioaktivnost vode. Druga skupina je uzorkovanje vode iz bunara, a provodi se u suradnji s lokalnim stanovništvom koje je iskazalo interes za sudjelovanje. Uzorkovanje za prvu skupinu je na većini lokacija završeno. Radi se o bunarima koji su smješteni pretežito u aluvijalnim zaravnima lokalnih potoka te Une i Žirovnice. Osim iz bunara, uzorci su uzeti sa javnih česmi lokalnih vodovoda. Bunari iz druge skupine planiraju se uzrokovati na proljeće sljedeće godine.

Uzorkovanje bunara

Uzorci vode prikupljeni su u plastične spremnike na kojima su upisani vrijeme i mjesto te koordinate mjesta uzorkovanja. Na uzorcima površinskih voda provodit će se gama i/ili alfa spektrometrijska mjerenja, tj. analizirati koncentracija aktivnosti gama emitera, ukupna beta aktivnost, tricij (3H) i stroncij (90Sr) dok će se na uzorcima sedimenta i bunarske vode provoditi gama i/ili alfa spektrometrijska mjerenja i određivanje stroncija (90Sr) i tricija (3H) (samo za bunarske vode).

Na području Općine Dvor, posebno uz transportne puteve i veća naselja, kao i na samoj lokaciji Čerkezovac postavljena su 34 pasivna uređaja za mjerenje doze zračenja u okolišu.

Za definiranje prirodne radioaktivnosti u okolišu od velike važnosti su uzorci tla koji su uzeti sa 20-tak točaka na lokaciji Čerkezovac te u bližem i daljem okolišu. Tlo se iskapa do dubina 15-20 centimetara sa 3 ili 5 mjesta unutar planirane točke. Uzeti se uzorci pomiješaju, a od smjese se uzme tzv. kompozitni uzorak, koji je potrebno smrviti i prosijati, jer se za gamaspektrometrijske analize u laboratoriju mogu koristiti samo čestice manje od 2 milimetra. Uz uzorkovanje tla na svakoj točki određene su GPS koordinate i obavljeno je mjerenje trenutne brzine doze.

Uzorkovanje tla i postavljanje TLD/RPL dozimetara proveli su predstavnici Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.

hrCroatian
Skip to content