Započeo postupak javne nabave za Uslugu izrade Studije potresne opasnosti na lokaciji Centra

Fond za financiranje razgradnje NEK objavio je otvoreni postupak javne nabave za javnu nabavu Usluge izrade Studije potresne opasnosti na lokaciji Skladišta NSRAO u Centru za zbrinjavanje RAO te usluga postavljanja i održavanja mreže seizmografa i akcelerografa. Dokumentacija o nabavi i troškovnik objavljeni su na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Tijekom pripreme postupka javne nabave provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, o čemu je objavljeno i Izvješće o prethodnom savjetovanju.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 7. lipnja 2021. godine u 10,00 sati.

hrCroatian
Skip to content