Započeo postupak prethodnog savjetovanja

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) Fond za financiranje razgradnje NEK provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za Izradu dokumentacije i provedbu aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Nacrti dokumentacije o nabavi, tehničkih specifikacija i troškovnika objavljeni su na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Prethodno savjetovanje započinje 10. ožujka 2020. godine i trajat će do 25. ožujka 2020. godine. Pitanja i komentari upućuju se isključivo putem e-oglasnika.

hrCroatian
Skip to content