Završena ARTEMIS misija u Hrvatskoj

Na zahtjev Republike Hrvatske u Zagrebu se od 11. do 19. lipnja održala ARTEMIS misija, a domaćin je bio Fond za financiranje razgradnje NEK.

ARTEMIS je projekt Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) kroz koji se  provodi nezavisni stručni pregled nacionalnih programa zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenog goriva, te dekomisije nuklearnih elektrana. Recenzija od strane ARTEMIS tima namijenjena je operatorima i organizacijama odgovornim za zbrinjavanje  radioaktivnog otpada, kao i regulatorima, te ostalim dionicima koji su odgovorni za donošenje strateških odluka i dokumenata.

Neovisne stručne preglede u okviru ARTEMIS-a provodi tim međunarodnih stručnjaka imenovanih od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju sa sjedištem u Beču (IAEA). Misija u Hrvatskoj obuhvatila je sve aspekte i teme vezane za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, a temeljila se na IAEA-inim sigurnosnim standardima, tehničkim smjernicama i međunarodnim dobrim praksama. Ovim pregledom, Hrvatska je također u cijelosti ispunila i svoju obvezu iz članka 14.3 Direktive vijeća 2011/70/EURATOM o uspostavi okvira Zajednice za odgovorno i sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom. Svoje nalaze, preporuke i prijedloge stručnjaci su objedinili u završnom izvješću koje se dostavlja Vladi.

Misija je zaključila da je Hrvatska svjesna izazova zbrinjavanja radioaktivnog otpada te da je jasno posvećena njihovom rješavanju. ARTEMIS tim posjetio je i NE Krško gdje mu je prezentiran rad elektrane, inventar nisko i srednje radioaktivnog otpada koji nastaje radom elektrane kao i novo suho skladište istrošenog goriva.

U ARTEMIS misiji sudjelovalo je pet stručnjaka iz Kanade, Francuske, Norveške, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva te troje članova osoblja IAEA-e, a u svojstvu promatrača prisustvovao je i predstavnik Europske komisije. Osim Fonda za financiranje razgradnje NEK, na sastancima su sudjelovali i predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova – Ravnateljstva za civilnu zaštitu te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Amélie de Hoyos, voditeljica ARTEMIS tima izjavila je: “Naš neovisni pregled identificirao je područja za poboljšanje, ali isto tako i prepoznao da je hrvatska strana posvećena rješavanju izazova povezanih s upravljanjem institucionalnim otpadom koji nastaje u Hrvatskoj, kao i upravljanjem radioaktivnim otpadom iz NE Krško“.

Anna Clark, voditeljica odjela za sigurnost otpada i okoliša u IAEA, izjavila je: “Uvjereni smo da će nalazi iz ARTEMIS misije  biti čvrsta podloga za daljnje poboljšanje upravljanja iskorištenim gorivom i radioaktivnim otpadom.”

ARTEMIS misija bavila se  detaljnom procjenom hrvatskog nacionalnog okvira, strategije i nacionalnog programa za ispunjavanje obveza o sigurnom i održivom upravljanju iskorištenim gorivom i radioaktivnim otpadom. Članovi misije temeljito su analizirali planove za zbrinjavanje radioaktivnog otpada iz NE Krško i planove za uspostavu Centra za upravljanje radioaktivnim otpadom na Čerkezovcu u Hrvatskoj.

“Savjeti, prijedlozi i preporuke od strane tima međunarodnih stručnjaka i opsežne rasprave tijekom sastanaka predstavljaju ključne elemente koji će nam svakako pomoći u daljnjem poboljšanju okvira za upravljanje otpadom, planiranje i provedbu”, rekao je Josip Lebegner, direktor Fonda za financiranje razgradnje nuklearne elektrane Krško.

Zdravka Tečić, načelnica sektora za radiološku i nuklearnu sigurnost u Ministarstvu unutarnjih poslova, izjavila je na završnom sastanku: “Zahvalni smo na ovoj neovisnoj reviziji koja će dati potporu našim aktivnostima vezanim uz sigurnost radioaktivnog otpada.”

hrCroatian
Skip to content