Završena druga faza razminiranja na lokaciji Centra u osnivanju

Na lokaciji Centra za zbrinjavanje RAO u osnivanju (bivši VSK Čerkezovac) završena je druga faza razminiranja od strane djelatnika tvrtke Titan d.o.o.

Usluga razminiranja obuhvaćala je radove na dijelu minski sumnjivog područja površine 37.775 m² i sastojala se od 10 cjelina. Poslovi razminiranja obavljeni su ručnom detekcijom mina i strojevima za uklanjanje vegetacije.

Provedeno je razminiranje dijela makadamske ceste, pojasa uz cestu i potrebnih koridora koji će omogućiti sigurno provođenje geoloških, hidroloških, geomorfoloških, ekoloških, seizmoloških i niza ostalih istražnih radova za potrebe izrade projektne dokumentacije, sigurnosnih studija i studije utjecaja na okoliš.

Povjerenstvo za završnu kontrolu kvalitete zajedno s voditeljem radilišta i nadzornikom za kontrolu kvalitete provjerilo je obilježenost granica radilišta te dalo konačnu potvrdu o sigurnosti razminiranog dijela na lokaciji.

Usluga prve faze razminiranja provedena je u rujnu 2021. godine pri čemu je razminirano 71.169 m².

hrCroatian
Skip to content