Francuska

SURADNJA FONDA I  TVRTKE AREVA NC

Tijekom 2016. godine Fond je potpisao Memorandum o razumijevanju sa francuskom tvrtkom Areva NC (u siječnju 2018. godine tvrtka AREVA sa svim uključenim podružnicama je preimenovana u tvrtku ORANO).  Memorandumom o suradnji Fonda i Areve je okvir za daljnju suradnju između sudionika u upravljanju radioaktivnim otpadom na sljedećim područjima: osnivanje objekata za gospodarenje radioaktivnim otpadom, upravljanje radioaktivnim otpadom, sigurnosni aspekti procesa zbrinjavanja i skladištenja RAO-a, kao i područja upravljanja znanjem i podacima, te održavanje radionica, seminara i tehničkih posjeta postrojenjima tvrtke Orano.

Projekt suradnje s tvrtkom Orano vodi Sektor za poslove koordinacije pripreme i izrade programa razgradnje i odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a.

Orano je francuska multinacionalna grupacija specijalizirana za nuklearnu energiju i obnovljivu energiju sa sjedištem u Parizu La Défense. Grupacija pokriva cijeli spektar djelatnosti koje čine nuklearni životni ciklus, od eksploatacije rude uranija, konverzije i obogaćivanja goriva, transporta, korištenja za proizvodnju energije do recikliranja te privremenog i dugoročnog skladištenja, kao i projektiranja, rada i razgradnje nuklearnih postrojenja te zbrinjavanja radioaktivnog otpada.  Orano je većinski u vlasništvu francuske države.

hrCroatian
Skip to content