IAEA

SURADNJA FONDA I  IAEA-e – TC PROJEKTI

IAEA (Međunarodna agencija za atomsku energiju) odobrila je Fondu sufinanciranje trogodišnjeg projekta (2018. – 2020.) – CRO9012, pod nazivom “Developing a Safety Case for the Establishment of Centre for Management of Radioactive Waste” (Razvoj “Sigurnosni koncepti/izvještaji za uspostavu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada”) kojem je cilj stručna pomoć pri uspostavi Centra za zbrinjavanje RAO u Republici Hrvatskoj u skladu s IAEA-inim  sigurnosnim osnovama, zahtjevima i kriterijima. U suradnji s IAEA-om i članicama djelatnici Fonda i dionici u projektu uspostave Centra za zbrinjavanje RAO imaju priliku sudjelovati u edukaciji i korištenju iskustva drugih zemalja i organizacija koje imaju iskustva u tom području. Ovim projektom omogućen je Fondu neovisan stručni pregled pojedinih dokumenata (studija, projekata, planova i izvješća) od strane IAEA-inih stručnjaka tijekom trogodišnjeg razdoblja. Projekt suradnje s IAEA-om je osmišljen i koordiniran unutar Sektora za poslove koordinacije pripreme i izrade programa razgradnje i odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a, a glavni partner je MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite (koje je preuzelo ulogu regulatora radiološke i nuklearne sigurnosti od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost).

Tehnička suradnja IAEA-inog programa glavni je mehanizam putem kojeg IAEA pruža usluge svojim državama članicama. Kroz ovaj program, IAEA pomaže državama članicama da grade, jačaju i održavaju kapacitete za sigurnu i mirnu uporabu nuklearne tehnologije u potpori održivom socioekonomskom razvoju. Sve države članice imaju pravo na potporu, iako se u praksi aktivnosti tehničke suradnje usredotočuju na potrebe i prioritete manje razvijenih zemalja.

TC program je jedinstven u sustavu Ujedinjenih naroda, jer kombinira specijalizirane tehničke i razvojne kompetencije. Program se usredotočuje na primjenu nuklearne tehnologije za poboljšanje ljudskog zdravlja, potporu poljoprivredi i ruralnom razvoju, unaprjeđenje upravljanja vodnim resursima, rješavanje izazova u okolišu i održivi razvoj energije, uključujući korištenje nuklearne energije za proizvodnju električne energije te razvoj nuklearne i radiološke sigurnosti.

Program TC djeluje u četiri geografske regije: Africi, Aziji i Pacifiku, Europi i Latinskoj Americi i Karibima. Unutar svake regije, pomaže zemljama članicama da rješavaju svoje specifične potrebe uzimajući u obzir postojeće kapacitete i različite operativne uvjete. Cilj programa je iskoristiti razlike među državama članicama u istoj regiji olakšavajući suradnju između njih. Na primjer, kapaciteti tehnički naprednih zemalja mogu se koristiti za rješavanje potreba manje naprednih zemalja.

Svojim širokim spektrom aktivnosti i stručnosti u nuklearnoj znanosti i tehnologiji, IAEA pomaže državama članicama da koriste nuklearna znanja i tehnologije, te nude prednost pred konvencionalnim metodama, kako bi odgovorili na sve važne razvojne izazove.

hrCroatian
Skip to content