Slovenija

SURADNJA FONDA I TVRTKE ARAO

Fond i ARAO ostvaruju višegodišnju suradnju na projektu izrade i revizije Programa razgradnje NE Krško i Programa odlaganja radioaktivnog otpada (RAO) i istrošenoga nuklearnog goriva (ING) iz NE Krško. Izrada i redovite revizije navedenih programa obveza su u skladu s Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa u vezi s ulaganjem, iskorištavanjem i razgradnjom Nuklearne elektrane Krško (Međudržavni ugovor). Prva revizija Programa razgradnje NEK-a i odlaganja RAO-a i ING-a završena je i usvojena 2004. godine, a trenutno je važeća Treća revizija prihvaćena u srpnju 2020. godine. Provedbu Međudržavnog ugovora prati Međudržavno povjerenstvo koje se sastaje u prosjeku jednom godišnje. Više o projektu možete saznati ovdje.

Projekt izrade i redovite revizije navedenih programa vodi Sektor za poslove koordinacije pripreme i izrade programa razgradnje i odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a.

ARAO (Agencija za radioaktivne odpatke) je slovenska organizacija za upravljanje radioaktivnim otpadom i imenovana stručna organizacija za provedbu obveza iz Međudržavnog ugovora (izrada i provedba Programa razgradnje NEK-a i odlaganja RAO-a i ING-a). Obveze ARAO-a također uključuju i upravljanje bivšim rudnikom uranijeve rude Žirovski vrh, upravljanje cjelokupnim radioaktivnim otpadom koji nastaje na teritoriju Slovenije (uključivo i otpad iz istraživačkog reaktora TRIGA, istraživanja, medicine, industrije i javne uporabe), sanaciju objekata s radioaktivnim otpadom, upravljanje središnjim skladištem radioaktivnog otpada te izgradnju odlagališta nisko i srednje radioaktivnog otpada (NSRAO-a) na lokaciji Vrbina u Sloveniji.

U okviru suradnje, organizirana su i dva posjeta središnjem skladištu radioaktivnog otpada u Brinju kraj Ljubljane. Više o skladištu i općenito gospodarenju radioaktivnim otpadom u Sloveniji možete doznati ovdje.

hrCroatian
Skip to content