Istraživački radovi na lokaciji Centra

Prvu grupu poslova čini provedba terenskih istraživačkih radova na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada za koju je 25. siječnja 2021. godine potpisan ugovor sa zajednicom ponuditelja koju čine Geotehnički studio d.o.o., Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Osnovna svrha predviđenih istraživanja je stjecanje potpunog i preciznog uvida u geološki sastav i građu terena prostora lokacije predviđene za izgradnju Centra. Istraživanja će omogućiti vrednovanje i karakterizaciju predmetne lokacije za smještaj Centra, zatim projektiranje građevina/postrojenja za skladištenje radioaktivnog otpada i potrebnih infrastrukturnih objekata te dati sve podatke potrebne za izradu studije utjecaja na okoliš i provedbu procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Postupak odabira pogodne lokacije za smještaj Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada provest će se uz transparentno i cjelovito informiranje javnosti i uz njezino aktivno sudjelovanje. Istraživački radovi će se provoditi u vremenskom periodu od 19 mjeseci, a uključuju geoistraživanja, utvrđivanje hidroloških i hidrogeoloških karakteristika lokacije te provođenje ograničenih terenskih istraživanja vezano uz stanje flore i faune, šumske ekosustave te korištenje poljoprivrednog zemljišta u neposrednoj okolici lokacije. U sklopu istraživačkih radova provodit će se sljedeće aktivnosti:

  • analiza fotogrametrijskih aerosnimaka, satelitskih snimaka te odgovarajuće kartografske dokumentacije;
  • terenski istraživački radovi;
  • geoelektrično sondiranje;
  • seizmička refleksija i refrakcija;
  • tomografska električna mjerenja;
  • georadarsko ispitivanje užeg područja lokacije;
  • testiranje vodopropusnosti u bušotinama;
  • petrološke i geomehaničke analize stijena;
  • trasiranje;
  • geokemijske analize nabušenih stijena i podzemnih voda.

Na temelju svih provedenih istraživanja izraditi će se elaborat koji će sadržavati rezultate svih provedenih istraživanja u jednoj cjelini. Navedeni elaborat o provedenim istraživačkim radovima će precizno i koncizno istaknuti najvažnije rezultate dobivene iz pojedinih istraživačkih disciplina iz čega će proizići glavni zaključci o dobivenim rezultatima i njihova uloga pri planiranju i vrednovanju lokacije za izgradnju budućeg Centra, a svi rezultati istraživanja bit će objavljeni i javno dostupni.

U nastavku pogledajte kako su se provodili istražni radovi na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju.

1. Seizmička refleksija:

2. Seizmička refrakcija:

3. Bušenje:

4. Geoelektrična tomografija:

hrCroatian

Korištenjem stranice Fond za financiranje razgradnje NEK pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti neće Vam biti dostupne. Uporaba ‘kolačića’ (Cookie policy)

Skip to content