Mjerenje radioaktivnosti za definiranje nultog stanja

Drugu grupu poslova čine mjerenja radioaktivnosti za definiranje nultog (postojećeg) stanja na lokaciji Centra za zbrinjavanje RAO i na području općine Dvor s procjenom doze za pojedinca za koju je 19. kolovoza 2020. godine potpisan ugovor sa zajednicom ponuditelja koju čine Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Institut Ruđer Bošković i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Svrha istraživanja je utvrditi cjelovit i neovisan pregled stanja radioaktivnosti, na lokaciji i na području općine Dvor u okolici lokacije Čerkezovac što uključuje i proračun ekvivalentnih i efektivnih doza zračenja pojedinim putevima izlaganja, te ukupno za stanovništvo. Mjerenja treba obaviti propisanim metodama putem akreditiranih laboratorija i stručnog osoblja, rezultati trebaju biti usporedivi s graničnim vrijednostima i literaturnim podacima s drugih lokacija.

Utvrđivanje nultog stanja radioaktivnosti na lokaciji Centra jedna je od mjera zaštite okoliša propisana u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, a prošireno je na područje Općine Dvor temeljem javne rasprave na prijedlog lokalnog stanovništva.

Uzorkovanja i mjerenja provode se u razdoblju od godine dana, pri čemu je potrebno provesti uzorkovanje pojedinih elemenata okoliša te kontinuirana mjerenja na terenu (in situ). Predviđeno je uzorkovanje:

  • površinskih voda, koje sa svih strana okružuju lokaciju Čerkezovac te ribe iz površinskih voda;
  • izvorskih, bunarskih i podzemnih voda;
  • tla na cijelom području općine;
  • hrane s poljoprivrednih gospodarstava;
  • meda i drugih pčelinjih proizvoda;
  • organizama iz šumskih sustava (gljive, kupine, šumske jagode, kesten itd.) i divljači;
  • zraka i oborina.

Na određenom broju lokacija u Općini Dvor i dijelu puta kojim će se transportirati radioaktivni otpad do skladišta mjerit će se ambijentalni dozni ekvivalent odnosno postojeća doza radioaktivnosti u okolišu. Mjerenje će se provoditi kontinuirano, postavljanjem pasivnih dozimetrijskih sustava.

Mjerne postaje za praćenje prirodne radioaktivnosti postavljene su na lokaciji Centra u rujnu 2020. godine. Postavljeni su totalizator, postaja za uzorkovanje zraka i sustav za mjerenje ambijentalne brzine doze.

Totalizator služi za kontinuirano prikupljanje oborina  na lokaciji. Prikupljeni uzorci oborinskih voda preuzimati će se svakih mjesec dana te analizirati u ovlaštenom laboratoriju. Određivat će se ukupan sadržaj suhe tvari, ukupna gama i beta aktivnost, te sadržaj stroncija i tricija. Predviđeno vrijeme praćenja radioaktivnosti u oborinskim vodama za definiranje nultog stanja je godina dana od postavljanja. Sustav će biti uključen i u redoviti monitoring nakon uspostave Centra.

Za potrebe određivanja ukupne gama aktivnosti (koncentracija aktivnosti gama emitera) u zraku postavljena je postaja za uzorkovanje zraka koja omogućuje neprekidan protok potrebnog volumena zraka i prikupljanje uzoraka čestica i aerosola iz zraka na filterima. Filteri se redovito mijenjaju, te se na njima provode laboratorijske analize određivanja vrste i aktivnosti radionuklida u zraku.

Postaja za mjerenje postojeće doze radioaktivnosti u okolišu (ambijentalna brzina doze) sadrži gama detektor s postoljem, univerzalni zapisivač podataka i ostalu potrebnu opremu. Gama detektor je kalibriran s ambijentalnom ekvivalentnom dozom i ima široki mjerni raspon koji omogućuje detektiranje malih vrijednosti i promjena prirodnih radioaktivnosti u okolišu. Postaja omogućuje prikupljanje, analizu i pohranjivanje rezultata kontinuiranog mjerenja ambijentalne brzine doze na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju. Bit će uključena u postojeću SPUNN mrežu, odnosno u sustav pripravnosti Republike Hrvatske u slučaju povišene razine radioaktivnosti u okolišu, a osigurava ulazne podatke za procjenu doza za stanovništvo.

Na kraju uzorkovanja i mjerenja bit će izrađen elaborat u kojemu će se analizirati svi dobiveni podaci, tj. provesti analiza rizika i procijeniti efektivne doze za stanovnika iz postojećih i umjetnih izvora.

hrCroatian

Korištenjem stranice Fond za financiranje razgradnje NEK pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti neće Vam biti dostupne. Uporaba ‘kolačića’ (Cookie policy)

Skip to content