Zakonodavstvo

Zakonodavnim okvirom regulirano je obavljanje poslova koji se odnose na zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva na način koji odgovarajuće štiti ljude, imovinu i okoliš.

Za sigurno  upravljanje radioaktivnim otpadom i istrošenim gorivom, osnovane su mnoge međunarodne i regionalne organizacije s ciljem usklađivanja pravnih akata vezanih uz utvrđivanje sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom i zaštitom od ionizirajućeg zračenja.

Potpisivanjem međunarodnih ugovora, konvencija i sporazuma države se obvezuju da će poštivati odredbe potpisanih pravnih dokumenata kao i normi, uputa i preporuka koje te organizacije donose.

hrCroatian
Skip to content