Zakonodavstvo Republike Hrvatske

Međunarodne konvencije, ugovori i sporazumi koje je Republika Hrvatska potpisala vezane uz mirnodopsku primjenu nuklearne tehnologije su:

 1. Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu („Narodne novine – Međunarodni ugovori„ br. 12/93 i 1/06)
 2. Zajednički protokol o primjeni Bečke konvencije i Pariške konvencije („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 12/93)
 3. Ugovor o neširenju nuklearnog oružja („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 5/01)
 4. Sporazum između Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Irske, Talijanske Republike, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Kraljevine Nizozemske, Europske zajednice za atomsku energiju i Međunarodne agencije za atomsku energiju o provedbi članka III. stavaka 1. i 4. Ugovora o neširenju nuklearnog oružja i Dodatni protokol uz Sporazum između Republike Austrije, Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Republike Finske, Savezne Republike Njemačke, Helenske Republike, Irske, Talijanske Republike, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Kraljevine Nizozemske, Portugalske Republike, Kraljevine Španjolske, Kraljevine Švedske, Europske zajednice za atomsku energiju i Međunarodne agencije za atomsku energiju o provedbi članka III. stavaka 1. i 4. Ugovora o neširenju nuklearnog oružja („Narodne novine – Međunarodni ugovori“, br. 3/16)
 5. Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 12/93, 5/01 i 5/06)
 6. Konvencija o ranom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 12/93 i 1/06)
 7. Konvencija o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 12/93 i 1/06)
 8. Konvencija o nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 13/95)
 9. Zajednička konvencija o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 3/99)
 10. Revidirani dodatni sporazum o pružanju tehničke pomoći Vladi RH  od strane IAEA-e („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 9/97 i 5/2000)
 11. Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 6/94, 8/00 i 1/06)

Ostali važni sporazumi i ugovori koje je Republika Hrvatska potpisala su:

 1. Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 9/98)
 2. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 11/99)
 3. Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganja, iskorištavanje i razgradnju nuklearne elektrane Krško („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 9/02)
 4. Konvencija o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda i Konvencija o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 12/93, 10/99)
 5. Konvencija o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 1/01)

Strategije i programi

 1. Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva („Narodne novine“ br. 125/14)
 2. Strategija radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017. – 2025. („Narodne novine“ br. 65/17)
 3. Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine) (Odluka o donošenju Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva „Narodne novine“ br. 100/18)
 4. Izmjene i dopune Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine) (Odluka o donošenju „Narodne novine“, br. 156/22)

Zakoni:

 1. Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 141/13, 39/15, 130/17, 118/18 i 21/22)
 2. Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško („Narodne novine“ br. 107/07 i 21/22)
 3. Zakon o prijevozu opasnih tvari („Narodne novine“ br. 79/07)
 4. Zakon o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 3/99)
 5. Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu („Narodne novine“ br. 143/98)
 6. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
 7. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
 8. Zakon o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)

Uredbe:

 1. Uredba o iznosu, roku i načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (“Narodne novine” br. 156/22)
 2. Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja (“Narodne novine” br. 24/18, 70/20 i 114/21)

Pravilnici:

 1. Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima („Narodne novine“ br. 42/18)
 2. Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti („Narodne novine“ br. 66/18 i 36/22)
 3. Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja („Narodne novine“ br. 42/18 i i 8/22)
 4. Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja („Narodne novine“ br. 53/18 i 6/22)
 5. Pravilnik o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja („Narodne novine“ br. 54/18 i 6/22)
 6. Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postrojenja („Narodne novine“ br. 36/16, 79/16 i 108/21)
 7. Pravilnik o uspostavi programa osiguranja kvalitete u upravljanju nuklearnim postrojenjima („Narodne novine“ br. 29/17)
 8. Pravilnik o načinu i postupku nadzora prilikom uvoza ili izvoza materijala za koji postoji opravdana sumnja da je onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore („Narodne novine“ br. 114/07)
 9. Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca službene iskaznice i obliku i sadržaju značke inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost („Narodne novine“, br. 48/21)
 10. Pravilnik o opsegu i sadržaju Plana i programa mjera u slučaju izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela („Narodne novine“ br. 43/22)
 11. Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva („Narodne novine“ br. 11/13)
 12. Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz radioaktivnih i nuklearnih materijala („Narodne novine“ br. 42/13 i 19/17)
 13. Pravilnik o popisu i sadržaju dokumenata za odobrenje nuklearnih djelatnosti („Narodne novine“ br. 100/21)
 14. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za odobrenje za početak pokusnog rada nuklearnog postrojenja („Narodne novine“ br. 29/17)
 15. Pravilnik o izvješću o analizi sigurnosti za nuklearna postrojenja („Narodne novine“ br. 29/17)
 16. Pravilnik o ovlaštenim izvršiteljima na području nuklearne sigurnosti („Narodne novine“ br. 29/17 i 88/21)
 17. Pravilnik o vrednovanju lokacije za nuklearno postrojenje („Narodne novine“ br. 38/17 i 98/21)
 18. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak ili prestanak rada ili razgradnju nuklearnog postrojenja („Narodne novine“ br. 47/17)
 19. Pravilnik o učestalosti, sadržaju, opsegu i načinu izvođenja povremenih sigurnosnih pregleda nuklearnih postrojenja („Narodne novine“ br. 94/17, „Narodne novine“ br. 103/21)
 20. Pravilnik o sadržaju, opsegu, načinu i učestalosti izvješćivanja o pogonu nuklearnog postrojenja („Narodne novine“ br. 94/17 i 96/21)
 21. Pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora („Narodne novine“ br. 88/22)
 22. Pravilnik o stručnjacima za zaštitu od ionizirajućeg zračenja („Narodne novine“ br. 36/18)
 23. Pravilnik o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja („Narodne novine“ br. 36/18 i i 8/22)
 24. Pravilnik o nuklearnom osiguranju („Narodne novine“ br. 38/18)
 25. Pravilnik o sadržaju te uvjetima, kriterijima i načinu odobravanja plana sanacije („Narodne novine“ br. 38/18 i 147/21)
 26. Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti („Narodne novine“ br. 40/18, „Narodne novine“ br. 104/21 )
 27. Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu („Narodne novine“ br. 40/18 i 6/22)

Planovi:

 1. Akcijski plan za radon za razdoblje 2019. – 2024. (“Narodne novine” br. 118/18)
hrCroatian

Korištenjem stranice Fond za financiranje razgradnje NEK pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti neće Vam biti dostupne. Uporaba ‘kolačića’ (Cookie policy)

Skip to content