Strategija zbrinjavanja RAO-a, II-ja i ING-a

Zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Hrvatskoj propisano je Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 141/13, 39/15, 130/17, 118/18 i 21/22, dalje: Zakon), Strategijom zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenoga nuklearnog goriva („Narodne novine“ br. 125/14, dalje Strategija) i Nacionalnim programom provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Odluka o donošenju, „Narodne novine“ br. 100/2018).

Strategiju je izradio Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (nadležno nacionalno tijelo do 31. 12. 2018. godine), temeljem obveza iz Direktive 2011/70/Euratom, a prihvaćena je od Vlade Republike Hrvatske i usvojena na 14. sjednici Hrvatskog sabora 17. listopada 2014. godine. U Strategiji se predviđa rješenje zbrinjavanja institucionalnog RAO-a i II-ja te razvoj vlastitih rješenja za zbrinjavanje hrvatske polovice operativnog i dekomisijskog RAO-a i ING-a iz NE Krško. Strategijom su definirana polazišta, načela, inventar, ciljevi i strateške smjernice.

Kratkoročnim ciljevima (do 2 godine) Strategije predviđa se:

 1. izrada nacionalnog programa provedbe strategije,
 2. uspostava središnjeg skladišta za IRAO i II-je,
 3. izrada programa sanacije lokacija na kojima se nalaze prirodni radioaktivni materijali (sa svojstvima promijenjenim korištenjem tehnoloških postupaka),
 4. izrada programa istraživanja, razvoja i uspostave za dugoročno skladište za RAO iz NEK-a,
 5. izrada programa istraživanja, razvoja i uspostave za suho skladište za ING iz NEK-a,
 6. uspostava centra za informiranje i edukaciju javnosti o zbrinjavanju RAO-a, II-ja i ING-a.

Srednjoročnim ciljevima (do 10 godina) Strategije predviđa se:

 1. provedba programa sanacije lokacija na kojima se nalaze prirodni radioaktivni materijali,
 2. provedba programa istraživanja, razvoja i uspostave dugoročnog skladišta RAO-a iz NEK-a,
 3. provedba programa istraživanja, razvoja i uspostave suhog skladišta ING-a iz NEK-a,
 4. izrada odvojenog programa istraživanja, razvoja i uspostave odlagališta za institucionalni RAO i II,
 5. izrada programa za buduće zbrinjavanje ING-a iz NEK-a.

Dugoročnim ciljevima Strategije predviđa se:

 1. provedba dugoročnog kontinuiranog radiološkog nadzora saniranih lokacija,
 2. provedba programa uspostave odlagališta za IRAO, II i RAO iz NEK-a,
 3. provedba programa zbrinjavanja ING-a iz NEK-a.

Strategija predviđa osnivanje Centra za zbrinjavanje RAO (u danjem tekstu: Centar) čime bi se omogućilo da se postrojenja neophodna za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Hrvatskoj uspostave na jedinstvenoj lokaciji. Postupak odabira pogodne lokacije za smještaj Centra provest će se uz transparentno i cjelovito informiranje javnosti i uz njezino aktivno sudjelovanje u procesima odlučivanja. Vlada Republike Hrvatske aktivno će podupirati razvoj lokalne zajednice na čijem se teritoriju nalazi Centar.

Centar bi uključivao objekte za obradu, kondicioniranje, manipuliranje, dugoročno skladištenje i odlaganje RAO-a i II-ja podrijetlom s teritorija Republike Hrvatske, uključivo i središnje skladište, te RAO koji nije nastao na teritoriju Republike Hrvatske, a čija obveza zbrinjavanja proizlazi iz prethodnih bilateralnih ugovora.

Razvoj Centra planiran je fazno. Prva je faza uspostava središnjeg skladišta IRAO-a i II-ja. Druga je faza uspostava dugoročnog skladišta hrvatske polovice NSRAO-a iz NEK-a. Treća faza (uspostava odlagališta) ovisi o rezultatima programa istraživanja, razvoja i uspostave odlagališta IRAO-a, II-ja i NSRAO-a iz NEK-a.

Strateške smjernice se detaljnije razrađuju Nacionalnim programom provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (dalje: Nacionalni program).

hrCroatian

Korištenjem stranice Fond za financiranje razgradnje NEK pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti neće Vam biti dostupne. Uporaba ‘kolačića’ (Cookie policy)

Skip to content