Zbrinjavanje institucionalnog RAO-a i iskorištenih izvora

Institucionalni radioaktivni otpad (IRAO) i iskorišteni izvori (II) nastaju primjenom radioaktivnih materijala, odnosno izvora ionizirajućeg zračenja u medicini, industriji, znanosti i vojsci. Količine IRAO-a i II-ja koje su nastale u Hrvatskoj su relativno male. Sav IRAO u Hrvatskoj je prema specifičnoj aktivnosti klasificiran u nisko i srednje radioaktivni otpad (NSRAO). U Hrvatskoj ne nastaje visokoradioaktivni otpad.

Kratkoživući NSRAO ima vrijeme poluraspada do 30 godina, α emitere u koncentracijama do 4.000 Bq/g po paketu, a dugoživući NSRAO vrijeme poluraspada dulje od 30 godina, α emitere u koncentracijama većim od 4.000 Bq/g po paketu.

IRAO i II trenutno je pohranjen u saniranim i zatvorenim internim skladištima u sklopu Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) i Instituta Ruđer Bošković (IRB).  Tijekom 2006. godine, uz pomoć IAEA-e i nadzor tadašnjeg Državnog zavoda za zaštitu od zračenja, provedena je sanacija skladišta na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI). Sanacija je obuhvaćala karakterizaciju, razvrstavanje i kondicioniranje postojećeg inventara. Skladište Instituta Ruđer Bošković je zbog neprimjerenog skladištenja IRAO-a i II-ja zapečaćeno od strane Zavoda 2015. godine. Danas su ta skladišta zatvorena za prihvat novonastalog IRAO-a i II-ja.

Treba napomenuti da će institucionalni radioaktivni otpad i iskorišteni izvori ionizirajućeg zračenja i dalje nastajati te da Nacionalni program predviđa da bi u periodu do 2060. godine nastalo ukupno do 100 m3.

Tablica: Procjena postojećeg IRAO-a i II-ja u Republici Hrvatskoj

Klasifikacija RAO-aPostojeće količine (2015.)Postojeće količine (2015.)Očekivane količine 2060.Očekivana aktivnost Bq
Kratkoživući RAO 11,5 m32,4 x 1013 100,0 m32,4 x 1013
Dugoživući RAO1,5 x 10123,0 x 1012
UKUPNO11,5 m32,6 x 1013100,0 m32,7 x 1013

Osnova za uspostavu sustava zbrinjavanja IRAO-a i II-ja je uspostava središnjeg skladišta za institucionalni radioaktivni otpad i iskorištene izvore, koja je u Strategiji planirana u kratkoročnom razdoblju od dvije godine (prva faza razvoja Centra za zbrinjavanje RAO). Do promjene Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti u travnju 2015. godine uspostava ovog skladišta bila je obveza Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (danas MUP), koji je pokrenuo prve korake za njegovu uspostavu u okviru Centra. Promjenom Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti sve obveze uspostave Centra, pa tako i središnjeg skladišta preuzima Fond. Nacionalnim programom predviđena je uspostava središnjeg skladišta institucionalnog radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora na lokaciji bivšeg vojno-skladišnog kompleksa Čerkezovac kao lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

U središnjem skladištu omogućit će se skladištenje “naslijeđenog” institucionalnog radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora podrijetlom iz medicine, industrije, znanosti te vojne i javne upotrebe, kao i budućih količina koje će se generirati.

hrCroatian
Skip to content