Znanstveni članak o odabiru lokacije odlagališta NSRAO-a

GIS karte i kartogrami izlučnih kriterija za odabir potencijalnih područja za odlagalište NSRAO-a u RH

GIS karte i kartogrami izlučnih kriterija za odabir potencijalnih područja za odlagalište NSRAO-a u RH

U svome radu Fond za financiranje razgradnje NEK posebnu pozornost posvećuje usavršavanju svojih kadrova i usvajanju novih spoznaja i znanja, te njihovoj primjeni na projektima koje razvijamo i vodimo. Jedan od ciljeva nam je neprestano upoznavanje s najboljim svjetskim praksama i novim postignućima u području zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenoga nuklearnog goriva i iskorištenih izvora, kao i razgradnje nuklearnih postrojenja. Nadogradnja postojećeg znanja, prikupljanje iskustava i praćenje svjetskih trendova nužno je u djelatnosti kojom se bavimo.

Naši djelatnici sudjeluju u nizu međunarodnih organizacija, te surađuju s domaćim i međunarodnim stručnjacima u implementaciji postojećih i razvoju novih rješenja i tehnologija. Kontinuirano se provode usavršavanja i istraživanja kako na područjima za koja su projekti u tijeku, tako i za buduće projekte.

Jedan od takvih budućih projekata će svakako biti i uspostava odlagališta radioaktivnog otpada, a novi pristup primjenom GIS tehnologije za određivanje lokacije za odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj koja su proveli uvaženi stručnjaci s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu u suradnji s našom djelatnicom. Rezultati istraživanja objavljeni su u znanstvenom članku u on-line časopisu Journal of Maps, Volumen 16 od 03. siječnja 2020. godine.

Tijekom istraživanja primijenjeni su izlučni kriteriji za odlagališta nisko i srednje radioaktivnog otpada koji su korišteni i tijekom odabira lokacije provedenog prije 20-30 godina, ali su sada korištene moderne GIS tehnologije kojima se omogućuje izrada i preklapanje više slojeva karata. Karte su izrađene primjenom 11 slojeva koji uključuju prirodne karakteristike i antropogene utjecaje pri čemu svaka karta pokazuje područja koja su izdvojena temeljem pojedinih kriterija. Neki su kriteriji modificirani primjenom novih podataka, regulative i propisa. Pri tome su provedene detaljne provjere topologije i prostorne analize poligona kako bi se reducirala potencijalna područja za daljnje analize, uključivo i potencijalno područje Trgovske gore koje je 1999. godine ugrađeno u Program prostornog uređenja Republike Hrvatske.

hrCroatian
Skip to content