Što znači preuzimanje lokacije Čerkezovac?

S obzirom na ponovni povećani broj neistinitih tvrdnji i dezinformacija koje se plasiraju u javnost, ali i povećani interes javnosti za istinitim i provjerenim informacijama, odlučili smo vam pružiti odgovore na neka od pitanja koja smo primijetili da se najčešće krivo interpretiraju i prezentiraju. Pozivamo vas da nam se javite i sa svojim pitanjima na koja možda nismo odgovorili.

Odlaže li se otpad na Čerkezovcu?

No waste is disposed of or stored at Čerkezovac. Existing military storage facilities have been handed over empty and will remain empty until the conditions for storing radioactive waste are met.

Koji su daljnji koraci za uspostavu skladišta na Čerkezovcu?

Da bi se ostvarili uvjeti za skladištenje, potrebno je lokaciju potvrditi provedbom studije utjecaja na okoliš. Prilikom provedbe studije provest će se niz istražnih radova (geoloških, hidroloških, geomorfoloških, ekoloških, seizmoloških, ali i niz ostalih istražnih radova), odredit će se nulto radiološko stanje i izraditi niz sigurnosnih analiza, a sve kako bi se dokazalo da je predloženo rješenje tehnološki prihvatljivo i da projekt neće imati štetnih utjecaja na okoliš. Ukoliko postupak utjecaja na okoliš potvrdi da štetnih utjecaja na okoliš neće biti, uslijedit će postupak ishođenja lokacijske i građevinske dozvole.

Only after obtaining the required permits can the construction of the new and adaptation of some existing facilities for the needs of radioactive waste storage begin.

Što ako dođe do curenja otpada ili radioaktivnosti u okolinu? Što je s izvorima vode na lokaciji?

The low and intermediate level radioactive waste storage facility is a surface type storage facility and the method of disposal of this type of radioactive waste cannot endanger drinking water sources in any way. The way in which radioactive waste is treated, conditioned and packaged prevents the migration of radionuclides into the environment, and it is guaranteed that there is no radiation outside the facility. All waste will be in solid format, treated and stabilized according to best practices in one of the radioactive waste treatment facilities abroad. Waste that is disposed of must not and will not be in liquid or gaseous state.

Kako ćemo znati je li okolina zagađena?

Prilikom uspostave Centra za zbrinjavanje RAO-a odredit će se nulto radiološko stanje, odnosno izmjeriti prirodna (postojeća) radioaktivnost okoliša. Nakon što se Centar uspostavi, predviđeno je stalno praćenje radioaktivnosti na površini paketa RAO-a, unutar skladišta, na samoj ogradi Centra, te u okolini Centra.

Gdje je tu zaštita okoliša?

Projekt uspostave Centra za zbrinjavanje RAO-a je upravo projekt očuvanja i zaštite prirode, okoliša i ljudi. Svaki otpad, pa tako i radioaktivni otpad, zahtijeva sustavno i sigurno zbrinjavanje.

Kako će se znati da se uspostava Centra i njegov rad odvija po svim pravilima struke?

The Fund actively cooperates with international organizations and leading experts in the field of the disposal of radioactive waste and spent nuclear fuel (Slovenia, Slovakia, France, Spain,…).

The role of the International Atomic Energy Agency (IAEA) in the development and improvement of Croatian regulations and laying the foundations for the Centre’s licensing is particularly emphasized. The three-year IAEA project CRO9012 kojem je cilj stručna pomoć pri uspostavi Centra u skladu s IAEA-inim sigurnosnim osnovama, zahtjevima i kriterijima. Primjerice nedavne su aktivnosti uključivale recenzije dokumenata za zbrinjavanje radioaktivnog otpada iz NEK-a i prijedloga idejnog rješenja Centra za zbrinjavanje RAO-a u Hrvatskoj, a dobiveni komentari i prijedlozi su izrazito korisni za razvoj i unaprjeđenje projekta.

The project of establishing the Centre is also monitored by the European Commission, which will review and evaluate the Technical Report that analyzes the safety of the project.

Što je s poljoprivredom i lokalnim stanovništvom?

The Centre must not and will not affect the environment and people. Some of the largest facilities for radioactive waste disposal are located in agricultural areas, and the agriculture is running smoothly. The most well-known location where radioactive waste is disposed of is certainly the province of Champagne in France, and the closest example to us is the radioactive waste storage facility in the suburbs of Ljubljana, surrounded by fields that supply Ljubljana’s vegetable markets.

Zašto se daje naknada lokalnoj zajednici?

Naknada lokalnoj zajednici se daje zbog korištenja zemljišta za potrebe uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, a u svrhu državnog poticaja za gospodarski razvoj. Naknada je predviđena u visini od 8 mil. kuna godišnje i često se krivo interpretira kao naknada za nastalu štetu. Radi se o projektima razvoja prema potrebama lokalne zajednice. Potrebe se ispituju izradom različitih studija (socio-ekonomska, zdravstvena, agro-ekološka i sl.), nakon čega se mogu pokrenuti ciljani razvojni projekti. Vlada Republike Hrvatske aktivno će podupirati razvoj lokalne zajednica na čijem se teritoriju nalazi Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Zašto je kao lokacija odabran Čerkezovac?

Trgovska gora odabrana je kao preferentna lokacija odnosno područje za zbrinjavanje radioaktivnog otpada eliminacijskim kriterijima (Kriteriji za izbor lokacije za termoelektrane i nuklearne objekte (NN 78/1992)). Postupkom je analizirana površina čitave države te su predložena 34 područja kao potencijalne lokacije. Podrobnom analizom odabrane su 4 preferentne lokacije koje su u potpunosti udovoljavale kriterijima  (Psunj, Papuk, Moslavačka i Trgovska gora), a Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske (NN 50/99) Hrvatski sabor je 1999. godine kao preferentnu lokaciju za provođenje daljnjih istraživanja potvrdio područje Trgovske gore. Isto je potvrdila i Vlada Republike Hrvatske 2018. godine prihvativši National Strategy Implementation Programme.

Nakon što je MORH proglasio lokaciju vojnog skladišta Čerkezovac na Trgovskoj gori neperspektivnom za vojne namjene, odlučeno je da će se lokacija predati civilnim vlastima na korištenje. Kako je VSK Čerkezovac unutar preferentne lokacije, sa već postojećim objektima djelomično iskoristivima za uspostavu postrojenja Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, predloženo je da se Centar uspostavi na toj lokaciji. Preliminarnim analizama prema postojećim podacima potvrđeno je da svojstva lokacije odgovaraju predloženoj namjeni. Konačnu potvrdu dat će planirani istražni radovi i provedene sigurnosne analize i procjena utjecaja na okoliš.

Zašto je lokacija preuzeta upravo sada?

After no agreement was reached on a joint solution for the disposal of radioactive waste with the Republic of Slovenia ath the Intergovernmental Commission meeting held in late September of 2019, intensive activities began to establish a Croatian solution. One of those activities was certainly the takeover of the Čerkezovac MDC site. In late March of 2020, the complex legal transfer of the right of use between the involved ministries and the Fund was completed, and the site was given to the Fund for use.

Zašto otpad ne ostavimo u Republici Sloveniji?

Republika Slovenija je pristala zbrinuti polovicu radioaktivnog otpada nastalog radom Nuklearne elektrane Krško, no nije pristala zbrinuti institucionalni otpad porijeklom iz Republike Hrvatske. Ovakvo rješenje nije cjelovito za Republiku Hrvatsku, jer i dalje ostaje neriješeno pitanje zbrinjavanja radioaktivnog otpada nastalog radom u industriji, medicini, znanosti, vojnoj i javnoj uporabi, što bi i dalje značilo provođenje aktivnosti uspostave Centra za zbrinjavanje RAO-a u Republici Hrvatskoj.

Gdje se sada skladišti radioaktivni otpad u Republici Hrvatskoj?

U Republici Hrvatskoj se institucionalni otpad nastao zadnjih 60-ak godina skladišti u dva interna skladišta. Jedno je u sklopu Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), a drugo u sklopu Instituta Ruđer Bošković (IRB). Oba skladišta su sanirana i zatvorena, a institucionalni otpad se skladišti kod prouzročitelja dok se ne riješi pitanje njegovog zbrinjavanja na nacionalnoj razini.

Zašto otpad ne ostavite u Zagrebu?

Storage facilities in Zagreb have already reached their capacity and are not suitable for further storage. The Republic of Croatia, as a member state of the European Union, has an obligation to manage of radioactive waste and disused sources of ionising radiation in accordance with the National Programme, while applying the highest safety standards and provided that no unnecessary burden is imposed on future generations. In order to organize the management of radioactive waste in a systematic manner, the Republic of Croatia will establish a Radioactive Waste Management Centre.

Hoće li se na Čerkezovcu odlagati nuklearni otpad?

The term nuclear waste can only be used for spent nuclear fuel from the Krško Nuclear Power Plant, which will not be disposed of in Čerkezovac. Until 2107, SNF will be disposed of in dry storage at the location of the Krško Nuclear Power Plant. The issue of permanent disposal of SNF will have to be addressed at the level of the entire of Europe, because it is a technology that would be too expensive for any country to address it on its own. For now, we know for sure that such waste cannot be disposed of on Trgovska gora, and given the geological aspects, it is unlikely that it could be disposed of anywhere on the territory of Croatia.

Što je s uključivanjem javnosti u tijek projekta? Što je s prekograničnom suradnjom?

Najveću prepreku u odnosu, kako s lokalnom zajednicom, tako i u prekograničnoj suradnji, je upravo širenje niza dezinformacija, ali i potpuno neistinitih tvrdnji koje se plasiraju u javnost. Ovakvim postupcima se lokalnu zajednicu stigmatizira i nepotrebno širi panika i strah među stanovništvom. Samim time se opstruira i informiranje javnosti od strane struke, znanstvenika i profesionalaca, a prostor se daje paušalnim izjavama koje potiču nerazumijevanje materije.

During 2015 and 2016, a number of communication activities were carried out with the aim of informing the public about the special activities related to the implementation of the Strategic Environmental Impact Assessment of the National Programme. At the time, public discussions were held in Dvor and Zagreb, and communication activities were carried out with the Republic of Slovenia and Bosnia and Herzegovina. Representatives of Bosnia and Herzegovina were also active participants in the discussions held in Zagreb and Dvor, a provedene su i komunikacijske aktivnosti u Novom Gradu u Bosni i Hercegovini. Cijeli postupak dokumentiran je i javno dostupan na stranicama Ministry of the Interior. U rujnu 2019. godine održan je sastanak s predstavnicima Unsko-sanskog kantona.

During the implementation of project activities, the Fund will continue to involve the entire public, including the public of neighboring countries in accordance with the international ESPOO convention.

en_USEnglish

Korištenjem stranice Fond za financiranje razgradnje NEK pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti neće Vam biti dostupne. Uporaba ‘kolačića’ (Cookie policy)

Skip to content