11. međunarodna konferencija Hrvatskog nuklearnog društva, Zadar, 5. – 8. lipnja 2016.

U Zadru je održana 11. međunarodna konferencija Hrvatskog nuklearnog društva (HND Konferencija, nekad poznata pod nazivom „Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids“).Konferencija je organizirana u suradnji s Međunarodnom agencijom za nuklearnu energiju (IAEA), Europskim nuklearnim društvom (ENS), Državnim zavodom za radiološku i nuklearnu sigurnost te Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Prva konferencija je održana 1996. godine a redovno se održava svake dvije godine.

Ove godine predstavljeno je 80 stručnih i znanstvenih radova, a konferenciji je prisustvovalo 100-injak stručnjaka iz 20-ak zemalja. Održano je i osam predavanja pozvanih predavača. Konferencija tematski obrađuje sve elemente važne za zemlje koje koriste nuklearnu energiju za proizvodnju električne energije s posebnim naglaskom na nacionalne energetske strategije, resurse, tehničku opremljenost, sigurnosne analize, održavanje i nadzor nuklearnih elektrana, potrebna znanja, kao i prednosti u području zaštite okoliša, posebno u smanjenju emisije CO2.

Osim stručnog dijela konferencija je važna za razmjenu iskustava i suradnju na regionalnom i međunarodnom nivou, posebno manjih i srednje velikih zemalja s interesom u razvoj proizvodnje električne energije iz nuklearnih elektrana.

Radovi su svrstani u nekoliko područja koja uključuju: planiranje razvoja energetskog sustava i nuklearna opcija, regulatorna praksa i pripravnost u slučaju nesreće, iskustvo u upravljanju i održavanju, nuklearni reaktori i tehnologija, analize sigurnosti nuklearnih elektrana, reaktorska fizika i nuklearni gorivni ciklus, zbrinjavanje radioaktivnog otpada i razgradnja te nuklearna energija i okoliš, odnosi s javnošću i sigurnosna kultura.

U dijelu koji obrađuje zbrinjavanje radioaktivnog otpada i razgradnje voditelj sekcije i predavač bio je i prof.dr.sc. Želimir Veinović s Rudarsko geološko naftnog fakulteta s temom izbora i karakterizacije lokacije za dugoročno skladištenje ili odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada (NSRAO), te kompleksnosti projektnog zadataka u svim nivoima.

Prema raznim istraživanjima pokazalo se da mladi ljudi i široka javnost ne znaju dovoljno o izvorima proizvodnje električne energije, te nuklearnoj energiji i korištenju iste u medicinske i istraživačke svrhe, te prednostima proizvodnje električne energije iz nuklearnih elektrana. Upravo stoga Hrvatsko nuklearno društvo podupire rad mlade generacije stručnjaka radi prijenosa znanja i iskustava, te kao i do sada i na ovoj konferenciji ističe se važnost informiranja i uključivanja javnosti posebno u dijelu razvijanja svijesti o obvezi zbrinjavanja radioaktivnog otpada.

hrCroatian
Skip to content