Potpisani ugovori za Uslugu nadzora za Grupu 3. poslova na uspostavi Centra za zbrinjavanje RAO

Po provedenom postupku javne nabave za Uslugu nadzora nad izradom projektne dokumentacije, sigurnosne studije i procjene utjecaja Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na okoliš potpisani su sljedeći ugovori s odabranim ponuditeljima:

  1. Za nadzor nad izradom projektne dokumentacije i provedbe svih potrebnih postupaka i aktivnosti za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za uspostavu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori s Institutom IGH d.d.
  2. Za nadzor nad provedbom i rezultatima aktivnosti izrade i revizije Sigurnosne studije i pripadajućih izvješće Sigurnosne studije za sve faze uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada s Fakultetom elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu.
  3. Za  nadzor nad provedbom i rezultatima aktivnosti izrade Studije o utjecaju zahvata na okoliš, provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i postupka prekogranične procjene s Dvokut Ecro d.o.o.

Usluge provedbe nadzora Izvršitelji će pružati u vremenu od 40 mjeseci. 

Uspostavom Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na tehnološki siguran, okolišno prihvatljiv i organizacijski učinkovit način zbrinuti će se nisko i srednje radioaktivni otpad. Riječ je o otpadu koji u prvom redu potječe iz NE Krško te u manjem obujmu iz znanstveno-istraživačkih instituta, medicinskih ustanova i industrijskih postrojenja koji će se skladišti isključivo u krutom stanju, dok plinoviti i tekući otpad neće biti skladišteni u sklopu Centra. 

U okviru Centra se planira uspostava središnjeg skladišta za IRAO i II iz RH, dugoročnog skladišta za NSRAO iz NEK-a, upravne zgrade i zgrade osiguranja za potrebe administracije te potrebna infrastruktura. Navedena skladišta radioaktivnog otpada planiraju se i razvijaju kao sigurni objekti koji ne smiju imati utjecaj na okoliš i ljude.

en_USEnglish
Skip to content