Provedeno javno otvaranje ponuda za uslugu druge faze razminiranja lokacije Centra

S istekom roka za dostavu ponuda 25. ožujka 2022. godine u 11,00 sati provedeno je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za Uslugu druge faze razminiranja lokacije Centra za potrebe istraživanja i mjerenja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju. Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen je Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

Odabrani ponuđači bit će objavljeni po provedenom postupku pregleda i ocjene zaprimljenih ponuda u postupku.

hrCroatian
Skip to content