Fond za financiranje razgradnje NEK sudjelovao na Izložbi inovacija

Ove godine je od 24. do 25. svibnja u Ivanić Gradu održana Izložba inovacija na kojoj je sudjelovao Fond u suradnji sa Hrvatskim Nuklearnim društvom.

Na izložbi su svi zainteresirani mogli saznati sve što ih zanima o nuklearnoj energiji, radu Nuklearne elektrane Krško, te o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i uspostavi Centra. Također, su mogli pokrenuti simulator nuklearnog reaktora, te putem tehnologije virtualne stvarnosti vidjeti turbinu nuklearne elektrane.

Kao dio izložbe održano je predavanje na  temu Nuklearna elektrana Krško i zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj kojem su prisustvovali učenici srednjih škola te zainteresirani posjetitelji izložbe. Na predavanju je zainteresiranima bilo pojašnjeno kako nastaje energija, te za što se sve ona koristi i na kojem principu rade nuklearne elektrane. Posebnu pažnju na predavanju privukao je dio o Nuklearnoj elektrani Krško, kako ona radi te gdje se nuklearno gorivo zbrinjava kao i nastali radioaktivni otpad koji je nastao njenim radom. Središnji dio predavanja stavio je naglasak na uspostavi Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj, kakav otpad će se tamo zbrinjavati, te gdje se sada nalazi institucionalni radioaktivni otpad. Predavanje je završeno sa problematikom informiranja javnosti o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i nuklearne energije.

hrCroatian
Skip to content