Izabrane dvije potencijalne lokacije za švicarska odlagališta

Švicarska zadruga za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (RAO), NAGRA, izabrala je dvije potencijalne lokacije za odlaganje koje će dodatno istraživati. Jedna od predloženih lokacija je Zürich Nordost, a druga Jura Ost.

Švicarska planira dva odlagališta, jedno za nisko i srednje radioaktivni otpad (NSRAO) i jedno za visoko radioaktivni otpad (VRAO), s tim da za svaku od predloženih lokacija odlagališta treba postojati alternativa. Od NAGRE se zahtijeva prijedlog lokacija za zbrinjavanje RAO-a. U prvoj fazi u studenom 2011. bilo je predloženo šest lokacija, u drugoj fazi četiri, a u trećoj, konačnoj dvije za daljnja istraživanja.

Odluka Federalnog vijeća, temeljena na rezultatima istraživanja, očekuje se 2017.

Predsjednik Uprave NAGRA-e, Thomas Ernst izjavio je da svih šest predloženih lokacija ispunjavaju sigurnosne zahtjeve definirane od strane ENSI-a (Švicarski federalni inspektorat nuklearne sigurnosti). Zürich Nordost i Jura Ost najbolje ispunjavaju zahtjeve i za NSRAO i za VRAO odlagalište.

“Istraživanja su pokazala da se nepropusne stijene koje osiguravaju sigurno zadržavanje otpada javljaju na optimalnoj dubini u ovim regijama, zaštićene su od erozije, stabilne na dugi rok i dovoljno velike”, rekao je predsjednik Uprave NAGRA-e.

Četiri druge regije koje se razmatraju – Südranden, Nördlich Lägern, Jura-Südfuss i Wellenberg – bit će stavljene u pričuvu. T. Ernst je rekao, “Regije mogu biti kao pričuva/rezerva ako pokazuju jasne nedostatke u pogledu sigurnosti u usporedbi s drugim lokacijama, kako to pokazuju do sada provedena geološka istraživanja.”

Dodao je: “Najvažniji kriterij za odlučivanje u kontekstu usporedbe lokacija je dugoročna sigurnost. Potencijalne lokacije ocijenjene su i uspoređene postupnim procesom, uzimajući u obzir samo znanstvene i tehničke kriterije. Društveni i politički aspekti nisu razmatrani. ”

NAGRA je predala prijedloge lokacija švicarskom Saveznom uredu za energetiku krajem prosinca 2014. ENSI trenutno razmatra prijedlog.

Do 2006. godine, veći dio švicarskog iskorištenog nuklearnog goriva (ING) bio je poslan na preradu u inozemstvo. Od 2006. godine nadalje, VRAO i ING uglavnom se pohranjuju na središnjem privremenom skladištu u Wurenlingenu.
NAGRA upravlja podzemnim istraživačkim laboratorijem za odlaganje VRAO-a u Grimsel-u od 1983. godine.

izvor: http://www.world-nuclear-news.org/WR-Two-regions-selected-for-Swiss-repository-studies-3001156.html

hrCroatian
Skip to content