Izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti

Na prošlotjednoj sjednici Vlade Republike Hrvatske prihvaćeno je Izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020. godine.

Izvješće izrađuje nadležno državno tijelo (Ministarstvo unutarnjih poslova) prema Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i podnosi Vladi Republike Hrvatske.

Izvješće sadrži informacije o:

  • Stanju radiološke sigurnosti, sigurnosti nuklearnih postrojenja, sigurnosnim mjerama i provedbi mjera zaštite u Republici Hrvatskoj,
  • Međunarodnoj suradnji na području radiološke i nuklearne sigurnosti, posebno o pristupanju međunarodnim ugovorima iz tog područja ako ih je bilo u izvještajnom razdoblju,
  • Ocjeni o sprječavanju širenja nuklearnog oružja i nedozvoljenoj uporabi posebne opreme,
  • Prijedlozima za poboljšanje radiološke i nuklearne sigurnosti,
  • Drugim pitanjima vezanim za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

hrCroatian
Skip to content