Objavljena odluka o odabiru za postupak javne nabave za fizičku zaštitu i sigurnost lokacije Centra

Po provedenom postupku javne nabave za Angažman službe za fizičku zaštitu i sigurnost lokacije Centra za zbrinjavanje RAO-a u osnivanju sastavljen je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i odabran je ponuditelj koji je udovoljio kriterijima za odabir ponude.

Odluka o odabiru objavljena je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

hrCroatian
Skip to content