Objavljena Odluka o odabiru za usluge PR agencije

Po provedenom postupku javne nabave za Usluge PR agencije za provođenje PR aktivnosti na projektu Uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada sastavljen je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i odabran je ponuditelj koji je udovoljio kriterijima za odabir ponude.

Odluka o odabiru objavljena je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

hrCroatian
Skip to content