Objavljena Odluka o odabiru za Uslugu razminiranja lokacije Centra

Po provedenom otvorenom postupku javne nabave za Uslugu razminiranja lokacije Centra za potrebe istraživanja i mjerenja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju sastavljen je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te je odabran ponuditelj koji je udovoljio kriterijima za odabir ponude.

Odluka o odabiru objavljena je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

hrCroatian
Skip to content