Održana 14. Međunarodna konferencija Hrvatskog nuklearnog društva

Zadar je od 9. do 12. lipnja 2024. godine bio domaćin 14. Međunarodne konferencije Hrvatskog nuklearnog društva (HND). pod nazivom „Nuclear Option for Resilient Electricity Generation“.

Glavni cilj održane konferencije bio je promicanje regionalne suradnje i razmjena iskustava u korištenju nuklearne energije među zemljama.

Fokus ovogodišnje konferencije bio je na pitanjima vezanim uz rad i sigurnost dizajna nuklearnih elektrana, ciklus goriva, upravljanje otpadom, razgradnju i postizanje dugoročnog rada.

Posljednjeg dana konferencije Fond i ARAO sudjelovali su u sekciji pod nazivom „Radioactive Waste Management and Decommissioning, Radiation Hazard and Protection“ u sklopu koje je prezentirano pet članaka.

Josip Lebegner, Špela Mechora i Andrea Rapić

Simona Sučić

Goran Kukmanović

Na konferenciji je održana i poster sekcija na kojoj smo sudjelovali s dva postera.

Poster sekcija

Hrvatsko nuklearno društvo radi na unapređivanju znanja i postupaka na području mirnodopske primjene nuklearnih znanosti, tehnologije i odgovarajuće sigurnosne kulture, kao i upoznavanje javnosti s potrebom i posebnostima korištenja nuklearne tehnologije. HND svake dvije godine održava međunarodnu konferenciju kojoj je cilj promicanje regionalne suradnje i razmjena iskustava u korištenju nuklearne energije među zemljama.

hrCroatian
Skip to content