Održana radionica „Informiranje o zbrinjavanju radioaktivnog otpada u RH“

U Hrvatskom novinarskom društvu u Zagrebu 12. travnja 2016. godine održana je radionica „Informiranje o zbrinjavanju radioaktivnog otpada u RH“ u organizaciji Fonda za financiranje razgradnje NEK.

Obveze Fonda za financiranje razgradnje NEK uključuju i uspostavu postrojenja za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Hrvatskoj, odnosno Centra za zbrinjavanje RAO, što je nacionalni projekt zbrinjavanja radioaktivnog otpada, te je u tijeku i javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i nacrtu prijedloga Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenoga nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. s pogledom do 2060. godine), o čemu su sudionici na radionici imali prilike više čuti.

Radionice su sastavni dio aktivnosti koje provodi Fond za financiranje razgradnje NEK u cilju informiranja javnosti o radioaktivnosti i zbrinjavanju radioaktivnog otpada. Sudionici održane radionice „Informiranje o zbrinjavanju radioaktivnog otpada u RH“  bili su predstavnici medija, kao i stručnjaci za odnose s javnošću u povezanim industrijama, ustanovama, te tijelima državne uprave.

Nakon pozdravne riječi v.d. direktora Fonda za financiranje razgradnje NEK, Tvrtka Brajkovića, ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, mr. sc. Saša Medaković prezentirao je

„Prijedlog Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenoga nuklearnog goriva“. Potom je „Stratešku studiju o utjecaju na okoliš za nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenoga nuklearnog goriva“, prezentirao dr. sc. Vladimir Jelavić, predstavnik ovlaštenika – Instituta za energetiku i zaštitu okoliša Ekonerg iz Zagreba.  S Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu  prof. dr. sc. Nenad Debrecin održao je predavanje „Nuklearna energija u RH i EU“, a završnu temu „Radioaktivnost i zbrinjavanje radioaktivnim otpadom u RH“ održao je prof. dr. sc. Želimir Veinović s Rudarsko geološko naftnog fakulteta u Zagrebu.

Nakon svakog predavanja sudionici su imali priliku postavljati pitanja predavačima, te je radionica bila interaktivna do samog završetka.

Prezentacije izlagača možete preuzeti ovdje:

hrCroatian
Skip to content