Organiziran prvi obilazak lokacije Centra u osnivanju

Danas je u organizaciji Fonda za financiranje razgradnje NEK organiziran prvi obilazak lokacije Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju na Čerkezovcu za zainteresiranu javnost.

Obilazak je započeo sa pričom o općenitim informacijama o projektu uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog u osnivanju, zainteresiranim posjetiteljima objašnjeno je u kojoj je fazi projekt, kakav otpad će se skladištiti te koja je razlika između skladišta i odlagališta. Nakon uvodnih riječi posjetitelji su mogli čuti o provedenim istražnim radovima na lokaciji Centra u osnivanju te pogledati uzorke jezgri tla bušotina.

Obilazak se nastavio sa odlaskom do postavljenim mjernih postaja na lokaciji (postaja za uzorkovanje zraka, meteorološka postaja i postaja za mjerenje brzine ambijentalne doze zračenja) gdje im je objašnjeno zašto su mjerne postaje postavljenje na lokaciji i koja im je svrha nakon čega su se uputili do seizmografske postaje.

Kao dio obilaska posjetiteljima je na lokaciji pokazana unutrašnjost ukopanih objekata koji će se rekonstruirati i prenamijeniti u prijamnu i skladišnu građevinu za institucionalni i radioaktivni otpad i iskorištene izvore sa teritorija RH. Zadnja postaja obilaska bila je lokacija na kojoj će se graditi dugoročno skladište za NSRAO iz NE Krško gdje su posjetitelji čuli na koji način će otpad dolaziti na lokaciju i u kojem obliku.

Fond će nastaviti za organizacijom obilaska lokacije Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju kako bi se zainteresiranu javnost informiralo o tijeku i aktivnostima na projektu uspostave Centra, a za prvi obilazak prijavljeno je bilo 10 osoba.

hrCroatian
Skip to content