Postupak SPUO za Izmjene i dopune Plana uređenja NEK-a za suho skladištenje ING-a

Nuklearna elektrana Krško (NEK) planira u sklopu Programa nadogradnje sigurnosti NEK-a (temeljem analiza i rješenja Uprave Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost) izgraditi suho skladište istrošenog nuklearnog goriva (ING). Republika Slovenija i Republika Hrvatska, kao vlasnici NEK-a, a na temelju Ugovora između Republike Slovenije i Republike Hrvatske o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško, poduprle su izgradnju suhog skladišta ING-a na lokaciji NEK-a, kao dio zajedničkog rješenja zbrinjavanja istrošenoga nuklearnog goriva.

Kako bi se pristupilo izvedbi projekta suhog skladišta ING-a moraju se izmijeniti odredbe Plana uređenja Nuklearne elektrane Krško. Temeljem Rješenja broj 35409-155/2019. od 14.8.2019. godine Ministarstvo okoliša i prostornog uređenja Republike Slovenije odredilo je provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš, i to uz prekogranične konzultacije.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je kao nadležno tijelo za prekogranične konzultacije u Republici Hrvatskoj pokrenulo prekogranični postupak strateške procjene  temeljem Zakona o potvrđivanju Protokola o strateškoj procjeni utjecaja uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Zakona o zaštiti okoliša te Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Postupak uključuje javni uvid i javnu raspravu koju koordinira i provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH.

Javni uvid i javna rasprava u Republici Hrvatskoj o Strateškoj studiji za Izmjene i dopune plana uređenja Nuklearne elektrane Krško za prostorno uređenje zajedničkog državnog i lokalnog značaja za poboljšanje skladištenja radioaktivnog otpada – suho skladište ING-a (Strateška studija) i Nacrt Izmjena i dopuna plana uređenja Nuklearne elektrane Krško za prostorno uređenje zajedničkog državnog i lokalnog značaja za poboljšanje skladištenja radioaktivnog otpada – suho skladište ING-a (Nacrt Plana), traju od 14. studenoga do 14. prosinca 2019. godine.

Informacija o održavanju javne rasprave te Strateška studija i Nacrt Plana su dostupni na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske.

Javnost i zainteresirana javnost može svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe dostaviti do 14. prosinca 2019. godine u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš, Radnička cesta 80, Zagreb, ili na e-mail adresu: nikolina.stapar@mzoe.hr.

hrCroatian
Skip to content